Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Projektid ja arengukavad    Arengukava 2012 - 2020

Prindi

Arengukava 2012 - 2020

Valga linna Arengukava 2012 – 2020

Alates 8. oktoobrist 2012 kehtib Valga linnas Arengukava 2012 - 2020, mida uuendatakse igal aastal.

Siinkohal täname kõiki, kes on panustanud arengukava koostamisse.

***

Head linnakodanikud

Oleme korraliselt üle vaadanud Valga linna arengukava  2012 – 2020 koos tegevuskavaga aastateks 2017 -2021 (Lisa 2).

Kuni  11. maini 2017 oli kõigil soovijatel võimalik saata oma ettepanekuid arengukava täiendamiseks või muutmiseks e-posti aadressile arengukava@valgalv.ee või aadressile Puiestee 8, 68203 Valga, märgusõnaga „Arengukava”. Kõik esitaja nime ja kontaktandmetega varustatud ettepanekud vaadatakse läbi arengukava töörühmade poolt.

Arengukava Lisa 2 - Tegevuskavad

***

Valga linna Arengukava 2012-2020 on koos lisadega kättesaadav Riigiteatajast.

Arengukava

Lisa 1 - Saavutustasandite ja indikaatorite maksumus aastate lõikes

Lisa 2 - Tegevuskavad

Lisa 3 - SWOTid

Lisa 4 - Pikaajalised kohustused

Lisa 5 - Arengukava töörühmade koosseisud

Lisa 6 - LRS vorm ja juhend

 

 

Varasemad arengukavad:

Valga linna arengukava 2007-2016
Valga linna arengukava 2007-2016 tegevuskava

Valga linna arengukava muudatused 2007-2013
Valga linna arengukava 2007-2013 tegevuskava
Valga-Valka turismiarendus- ja turundusstrateegia 2006-2016
Valga linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008-2019
Valga linna terviseprofiil 2010
Valga linna terviseprofiili indikaatorid
Valga linna üldharidusvõrgu korralduse arengukava aastateks 2011-2015

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?