Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostatud projektid    Valga piirkonna omavalitsuste ühinemise analüüs ja strateegia

Prindi

Valga piirkonna omavalitsuste ühinemise analüüs ja strateegia

Projekti nimi:

Valga piirkonna omavalitsuste ühinemise analüüs ja strateegia

Rahastaja:

Norra -EMP regionaalarengu toetusskeem

Projekti kestvus:

01.09.2009 - 28.02.2011

Eesmärk:

Leida parimad lahendused piirkonna omavalitsuste haldussuutlikkuse ja majanduspotentsiaali tõstmiseks
Partneromavalitsustes haldusterritoriaalse reformi läbi viimist käsitleva teostatavus- ja tasuvusanalüüsi läbi viimine ning ühise arengustrateegia koostamine

Tegevused:

Partneromavalitsuste ühinemise analüüsi ja strateegia koostamine
Ühinemise analüüsi ja strateegia koostamiseks seminaride läbiviimine
Rahvakoosolekute läbiviimine
Omavalitsuste ühinemist kajastava infolehe koostamine, levitamine
Rahvaküsitluse läbiviimine

Maksumus:

Projekti kogumaksumus on 724 520 kroon, sellest programmi finantseering 615 842 krooni

Partnerid:

Valga Linnavalitsus - juhtpartner
Tõlliste Vallavalitsus
Karula Vallavalitsus
Taheva Vallavalitsus
Õru Vallavalitsus

Kontaktisik:

Marika Post

Valga Linnavalitsuse arendusnõunik

tel 766 9965 e-post: marika.post@valgalv.ee


Analüüs on kättesaadav siin:

Tiitel

Lühiversioon

I OSA - Ühinemise põhimõtted

II OSA - Sotsiaalmajanduslik analüüs

III OSA - Ühinemise analüüs

IV OSA - Arengustrateegia

IV OSA - Tegevuskava_2010_2020

V OSA - ühinemise tegevuskava

Ühinemise alternatiivid

Rahvakoosolekute kokkuvõte

 

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?