Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostatud projektid    Valga linna lasteaed Buratino mänguväljakute rekonstrueerimine

Prindi

Valga linna lasteaed Buratino mänguväljakute rekonstrueerimine

 

Projekti sisu ja eesmärgid:
Koolieelses eas Valga linna lastele kvaliteetse ja mitmekülgse sportlikmängulise tegevuse pakkumine turvalises ning arengut toetavas keskkonnas. Lapsevanemate rahulolu saavutamine. Lasteaiaõpetajate töötingimuste parandamine.
Eeldatav mõju kohalikule arengule:
Korrastatud lasteaedade mänguväljakud soosivad noorte perede kinnistumist ning uute perede saabumist piirkonda (Valga ja ümberkaudsed kohalikud omavalitsused), mis toob omakorda linna püsielanikud, kes käivad siin tööl ning see on kasulik kogu piirkonna arengule ja jätkusuutlikkusele.
Projekti otsesed eesmärgid:
Valga lasteaed Buratino õuealadele kiikede ja ronilate soetamine ja paigaldamine.
Valga lasteaed Buratino laste mänguja õppetegevustingimuste parandamine.
Valga lasteaed Buratino laste turvalisuse suurendamine.
Valga lasteaed Buratino lastevanemate rahulolu ja turvatunde tõstmine.
Mõju otsestele kasusaajatele:
Laste turvalisus ja mitmekesine mänguja õppetegevus on tagatud.
Lapsevanemate rahulolu ja turvatunne on head.

Projekti tulemused:
Valga linna lasteaed Buratino õuealale on paigaldatud turvalised, keskkonnasõbralikud ja lapsi arendavad kiiged ja ronilad. Valga linna lasteaias Buratino on kaasaegsetele nõuetele vastavad mänguväljaku elemendid. Lasteaias on pärast projekti teostumist piisav arv kiikesid (mis on ka nõuetekohased) seal lasteaias käivatele lastele. See kõik tõstab õuealade kasutamise intensiivsust, turvalisust ja mugavust nii lastele kui ka lasteaedade õpetajatele ning seeläbi on võimalik pikendada laste sihipärast õuesoleku aega, mis mõjub tervisele hästi. Paranevad lapsevanemate rahuloluküsitluse tulemused.

Programm:
Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Projekti kestvus:
2.05.2016 -  30.11.2016

Projekti eelarve:
37 652,00 eurot

Juhtpartner:
Valga Linnavalitsus

Kontaktisik:
Merle Kaar
E-post: buratino@buratino.edu.ee
Telefon: 53 454 971 ja 76 41 775

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?