Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostatud projektid    Valga linna ja ümbritsevate omavalitsuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine

Prindi

Valga linna ja ümbritsevate omavalitsuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine

 

Projekti nimi:

Valga linna ja ümbritsevate omavalitsuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine

Rahastaja:

Euroopa Sotsiaalfondi  haldusvõimekuse suurendamise meede „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“

Projekti kestvus:

01.06.2012-01.04.2013

Eesmärk:

Projekti üldine eesmärk oli Valga Linnavalitsuse juhtide, osaliselt ametnike, allasutuste juhtide ning ümbritsevate omavalitsuste juhtide (Taheva, Tõlliste, Hummuli, Karula, Õru) koolituste läbiviimine, et tõsta ametnike pädevust ja arendada koostööd.

Tegevused:

I moodul: Teenuste sisseostmine ja korraldamine

II moodul: Organisatsiooni kui tervikliku süsteemi efektiivsuse kasvatamine

III moodul: Haldusvõimekuse tõstmine läbi omavalitsuste koostöö

Maksumus:

Projekti kogumaksumus oli  7 128 €, sellest omafinantseering  oli  1 070 €

Projektis osalevad:

Valga Linnavalitsus - juhtpartner

Tõlliste Vallavalitsus

Karula Vallavalitsus

Hummuli Vallavalitsus

Taheva Vallavalitsus

Õru Vallavalitsus

Valga linna allasutused (koolid, lasteaiad, raamatukogu, kultuurikeskus)

AS Valga Vesi

AS Valga Haigla

SA Valga Sport

Kontaktisik:

Projektijuht Aira Varblane – arenguameti juhataja, telefon 766 9964

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?