Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostatud projektid    Valga-Valka atraktiivsuse suurendamine

Prindi

Valga-Valka atraktiivsuse suurendamine


Projekti nimi:

Valga-Valka atraktiivsuse suurendamine (Increasing the attractivness of Valga-Valka)

Rahastaja:

EL poolt rahastatav Eesti -Läti piiriülese koostöö programm

EST-LAT

Projekti kestvus:

1. oktoober 2008 -  30. september 2010

Eesmärk:

Suurendada kaksiklinnade Valga ja Valka atraktiivsust ning tõsta ühiste pakutavate avalike teenuste arvukust Eesti ja Läti piirialal.

Tegevused:

Projekti tegevused on jaotatud nelja tööpaketi (TP) vahel.

1 TP - Projekti juhtimine ja koordineerimine

- Projekti juhtimine ja koordineerimine

- projektialase aruandluse koostamine

2 TP - Piiriülese uue infrastruktuuri kavandamine

- Valga - Valka külastuskeskuse ning Valga - Valka jäähalli tarvis arhitektuurikonkursside korraldamine, tehniliste projektide välja töötamine, tasuvus-teostatavusanalüüsi läbi viimine

- tehnilise projekti koostamine Valka endiste militaarsete maa-aluste punkrite kui turismiatraktsiooni välja ehitamiseks

3 TP - Piiriülese uue infrastruktuuri rajamine

Pedeli piiriülese puhkeala väljaarendamine

- Valgas kergliiklusteede, mängu- ja spordiväljakute, parkimisala ja valgustuse rajamine

- Valkas jõe silla ja paisu ehitustööd, kõnniteede, valgustuse, mänguväljakute jm. rajamine

- Turundusüritus uue infrastruktuuri tutvustuseks

4 TP - Reklaam ja turundus

- infoviitade ja -tahvlite paigaldamine Valgas ja Valkas

- Nipernaadi monumendi püstitamine Valgas, tutvustavate reklaammaterjalide koostamine, turundus

-  kaksiklinna ühiste turismi- ja reklaammaterjalide väljatöötamine (film, voldikud, infovihikud, kaardid, suveniirid, maskott)

- Valga-Valka piiripunktis temaatilise näituse tarvis eksponaatide hankimine.

Maksumus:

Kogumaksumus  on 2 318 194 EUR (36 271 854 EEK) , sellest

Valga linna kaasfinantseering 268 100,55 EUR (4 194 862 EEK)

Valka linna kaasfinantseering 79 628,55 EUR (1245916 EEK)

Partnerid:

Valga Linnavalitsus - juhtpartner

Valka Linnaduuma

Kontaktisik:

Aira Varblane - arenguameti juhataja

Aira.varblane@valgalv.ee

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?