Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostatud projektid    Valga Muusikakooli II korruse renoveerimistööd

Prindi

Valga Muusikakooli II korruse renoveerimistööd
Valga Muusikakooli II korruse renoveerimist rahastas Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm


Projekti sisu ja eesmärgid:

Valga Muusikakool on tähtis nii kohalikul kui ka regionaalsel tasandil. Muusikakoolis käiakse nii Valga linnast kui ka lähivaldadest (Taheva, Tõlliste, Puka, Õru, Karula ja Hummuli) huvialast haridust saamas, vaba aega sisustamas ning kontserte kuulamas. Kahjuks on Valga Muusikakooli ruumide seisukord halb - põrandad on kaetud värvitud papiga, laest koorub krohvi, seinu katavad vanad tapeedid, osades ruumided paiknevad lammutamist vajavad ahjud. Seega viibivad pidevalt nii õpilased ja personal halva sisekliimaga hoones, mis suurendab antud inimeste haigestumise riski ja vähendab töövõimet.

Käesoleva projekti raames renoveeritakse Valga Muusikakooli II korruse ruumid, millega tagatakse muusikakooli õpilastele turvalisem õpikeskkond ja kvaliteetsemad õpitingimised ning personalile turvalisemad ja kvaliteetsemad töö- ning olmetingimused. Paraneb huvialahariduse kvaliteet mitte ainult Valga linnas, vaid ka maakonna tasandil.

Projekti tulemused:

Projekti tulemusena on Valga Muusikakooli II korrus muudetud kaasaja nõuetele vastavaks. Kaasajastatud ruumid parandavad õppekvaliteeti kuna nii õpilased kui personal tunnevad ennast muusikakoolis hästi, nad on positiivselt meelestatud, neil on meeldiv tulla muusikakooli. Antud positiivne hoiak motiveerib personali leidmaks võimalusi ka teiste ruumide renoveerimiseks. Õpilaste positiivne hoiak muusikakooli suhtes loob eelduse mahukamaks huvialategevuseks ja seeläbi ka eeldused ansamblite, orkestrite tekkeks. Hea sisekliimaga hoones on meeldiv korraldada ka erinevaid täiskasvanutele suunatud kursusi, seminare, samuti rahvusvahelisi üritusi ja nautida toimuvaid muusikalisi elamusi.

Programm:

Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Projekti kestvus:

juuli 2013 – detsember 2013

Projekti eelarve:

35 815,68 eurot sh toetus programmi vahenditest 28 555,92 eurot

Juhtpartner:

Valga Linnavalitsus

Kontaktisik Valga Linnavalitsuses:

Arenguameti peaspetsialist Katre Kikkas

katre.kikkas@valgalv.ee; +372 58 559 593

 


Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?