Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostatud projektid    Ühtekuuluvusfondi projekt „Valga prügila sulgemine"

Prindi

Ühtekuuluvusfondi projekt „Valga prügila sulgemine"

Ühtekuuluvusfondi projekt „Valga prügila sulgemine"

 

  • Projekti kood SFOS 2.1.0201.10-0014
  • SA Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti rahastamise otsus nr 1-25/230 09.08.2010.a
  • Projekti algus 31.05.2011.a ja lõpp 31.08.2012.a
  • Ehitustööde abikõlbulik lepinguline maksumus 387504,05 EUR
  • Ehituse omaniku järelevalve teenuse abikõlbulik lepinguline maksumus 7440,00 EUR

Projektitegevuse sisu.

Projektitegevuse üldiseks eesmärgiks on Valga tava- ja püsijäätmete prügila sulgemine ja valgvee ärajuhtimine ning sellega kaasnevate toimingute labiviimine.

Töövõtuprogrammi eesmärgiks on tavajäätmete vastuvõtuks suletud Valga prügila jäätmeladestu üldpindalaga 5,7 ha kinnikatmine ja maa-ala suurusega 5,94 ha korrastamine; valg- ja nõrgvee märgalapuhasti väljaehitamine; prügila järelseire inftastruktuuri rajatiste: proovivõtu kaevud, pinnase vajumise mõõtmiseks reeperid jne, väljaehitamine. Ladestusala prügikeha üldmaht 222 500 m3. Prügikeha kattepinnase üldmaht 57 718 m3. Märgala puhasti rajamise üldmaht 1640 m3.

Töövõtuleping on sõlmitud 31.05.2011.a Valga Linnavalitsuse ja Skanska EMV AS vahel.
Ehituse omaniku teenuse töövõtuprogrammi eesmärgiks on endise Valga prügila sulgemistööde üle kontrolli- protseduuride teostamine ja projekti tehnoloogiliste- ning keskkonnaalaste aspektidega seotud konsultatsiooniteenuse osutamine.
Jäärelevalve teenuste osutamise leping on sõlmitud Valga Linnavalitsuse ja Keskkonnaprojekt OÜ vahel 21.06.2011.a.

 

 

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?