Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostatud projektid    Pedeli jõe paisjärvede tervendamise võimaluste määramine

Prindi

Pedeli jõe paisjärvede tervendamise võimaluste määramine

Projekt:

Pedeli jõe paisjärvede, suubuvate ojade ning Pedeli jõelõigu seisundi hindamine ning tervendamise võimaluste määramine.

Rahastaja:

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Projekti eesmärgid:

Välja selgitada Valga linnas Pedeli jõe paisjärvede ja nende kontaktalal asuvate ojade üldseisund, potentsiaalsed reostusallikad ja nende võimalikud asukohad, toime, kaldaalade korrastatuse aste, veetaimestiku ja settemuda kogus. Määrata vooluveekogu pinnaveekogumi seisundiklass ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused vastavalt seisundiklasside määramise korrale ning esitada ettepanekud olukorra parandamiseks.

Projekti toimumise aeg:

01.09.2012 – 31.05.2013

Projekti maksumus:

29 760 € sh omafinantseering 4 464 €

Töid teostab:

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda siin.

Kontaktisik:

Aira Varblane

Valga Linnavalitsuses arenguameti juhataja

766 9964

aira.varblane@valgalv.ee

 

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?