Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostatud projektid    Ohjad noorte kätte!

Prindi

Ohjad noorte kätte!

 

Projekti sisu ja eesmärgid:

Projekti "Ohjad noorte kätte!” (“Give the reins to youth") eesmärk on suurendada noorte teadlikust ühiskonnas kaasa rääkimise võimalustest, aidata kaasa noortevolikogude arengule ja siduda noored kodukoha tegemistega andes neile võimaluse kodukohas midagi muuta.

Projekti käigus tutvustavad noored üksteisele (otsustajate ja ekspertide abiga) erinevaid võimalusi demokraatlikes otsustusprotsessides osalemiseks ning oma hääle kuuldavaks tegemiseks. Samuti arutame, milliseid nendest noortele tänapäeval rohkem sobivad ning milliseid neist noored suuremal määral kasutavad.

Projekti veebilehekülg: http://givethereinstoyouth.weebly.com/

 

Projekti tulemused:

1. Noorte aktiivsemaks muutmine oma kodukoha arendamisel ja probleemide lahendamisel, erinevates ettevõtmistest kaasarääkimisel.

2. Noorte lähendamine kohalike omavalitsuste juhtidega.

3. Noorte teadmiste suurendamine riigi halduskorraldustest, funktsioonidest ning võimalustest nendes protsessides osaleda.

4. Noortevolikogude tekkele ja arengule kaasa aitamine.

Programm:

Euroopa Noored

Projekti kestvus:

1. jaanuar 2014 - 31. märts 2015

Projekti eelarve:

Kogueelarve 20732,92 eurot; sellest Euroopa Noored Eesti Büroo toetus 15549,69 eurot

Juhtpartner:

Valga Linnavalitsus

Partnerid:

Valkas Novads, Valga noortevolikogu, Valka noortevolikogu

Kontaktisik Valga Linnavalitsuses:

arenguameti peaspetsialist Katre Kikkas

katre.kikkas@valgalv.ee; +372 58 559 593

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?