Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostatud projektid    Jätkusuutlike ja madala energiatarbega hoonete ja rajatiste kasutamise arendamine Lätis ja Eestis

Prindi

Jätkusuutlike ja madala energiatarbega hoonete ja rajatiste kasutamise arendamine Lätis ja Eestis

Projekti nimi:

Jätkusuutlike ja madala energiatarbega hoonete ja rajatiste kasutamise arendamine Lätis ja Eestis (ingl. k.: Active through Passive) http://activethroughpassive.eu/ee/

Rahastaja:

Eesti - Läti programm

Projekti kestvus:

veebruar 2010 - august 2011 (18 kuud)

Eesmärk:

Energiasääst ning madala energiatarbega tehnoloogiate kasutamine ehituses ning seeläbi panustada EV ja LV sõltumatusesse energiaekspordist

Alaeesmärgid:
1) Eesti ja Läti vahelise koostöövõrgustiku loomine energiasäästliku ehituse ala;
2) Tõsta avalikkuse teadlikkust energiasäästlikest ehitustehnoloogiatest;
3) Kohaliku tasandi spetsialistide kompetentsi tõstmine;
4) Välja töötada ühised mehhanismid sertifitseeritud planeerimiseks ja rakendamiseks
madala energiatarbe lahendustes;
5) Madala energiatarbega ehituste efektiivsuse näitlikustamine läbi 3 põhilahenduse ja
töökavandite.

Tegevused:

1) Avalikkuse teadlikkuse tõstmine energiasäästlikest lahendustest ja
põhimõtetest ehituses ning selle kasuteguritest (artiklid, kajastused ajalehtedes,
seminarid, 3D portaal, infomaterjalid);
2) energiasäästlike tehnoloogiatealase kompetentsi tõstmine (õppemooduli ja -
materjali välja töötamine, kursused valdkonna spetsialistidele);
3) ühised lahendused - välja töötada ühine juhendmaterjal ja kriteeriumid madala
energiatarbega ehitustest, põhilahendused hoonete renoveerimiseks madala
energiatarbega ehitisteks; vahendite hanked.


Maksumus:

Projekti kogumaksumus on 341 017, 00 EUR (5 335 757 EEK)
sellest Eesti-Läti programmist 289 864, 45 EUR (4 535 393 EEK)
partnerite omaosalus 51 152,55 EUR (800 364 EEK)

Partnerid:

Juhtpartner - Valga Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Läti Kaubandus- ja Tööstuskoda (Läti)
Passive House Latvia (Läti)
MTÜ Zaļās Mājas (Rohelised kodud) (Läti)
Strenči kihelkonnaduuma (Läti)

Projektijuht:

Arenguaemti juhataja Aira Varblane
Aira.varblane@valgalv.ee

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?