Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostatud projektid    Integrated Business Development in South Estonia and North Latvia (DELBI)

Prindi

Integrated Business Development in South Estonia and North Latvia (DELBI)

Projekti sisu ja eesmärgid:

Projekti fookuses on peamiselt Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti regioonid, kuna nende piirkondade vahel on ajalooliselt tihedad sotsiaalmajanduslikud suhted. Lisaks pakub nende regioonide majandusstruktuuri sarnasus otsesemaid kokkupuutepunkte ja võimalusi koostööks. Tähtsat rolli mängib siinkohal ka see, et projekti partnerid omavad just nende piirkondade kohta parimaid teadmisi ja laiemaid võrgustikke.
Selgelt määratletud geograafiline mõjuala võimaldab projekti raames planeeritavaid tegevusi paremini fokusseerida ja tegeleda süvitsi just Põhja-Läti ja Lõuna-Eesti vahelise ettevõtlusalase koostöö arendamisega.

Projekti peaeesmärgiks on tõsta Eesti ja Läti ettevõtete (eeskätt väikeste ja keskmise suurusega ning alustavate ettevõtete) konkurentsivõimet läbi:

  • parema ligipääsu naaberturule
  • parema koostöö mõlema riigi ettevõtlusvaldkonna asjatundjate vahel
  • paremini lõimitud piiriüleste väärtusahelate

Projekti tegevused:

  1. Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti ettevõtluse arengu vajaduste ja väljakutsete kaardistamine.
  2. Ettevõtjatele kasulike andmetega andmebaasi (sisaldab näiteks potentsiaalseid tootmis- ja rendipindu, koostööpakkumisi, koolitusi jms) väljaarendamine.
  3. Kaks konverentsi, ümarlauad, koolitused ja kontaktüritused ettevõtjatele.
  4. Projekti veebilehe loomine.
  5. Lühikese televisiooniprogrammi tootmine.
  6. Virtuaalse demokeskuse loomine Eesti ja Läti ettevõtetele oma toodete ja teenuste reklaamimiseks.

Programm:

Eesti-Läti programm

Projekti kestvus:

jaanuar 2012 - detsember 2013

Projekti eelarve:

277 083 EUR (sh Valga Linnavalitsuse eelarve € 47 563 EUR)

Juhtpartner:

Eesti Kaubanduskoda Lätis

Projekti partnerid:

Valga Linnavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Vidzeme Kutseõppe koolitus ja kompetentsuskeskus, Läti Kaubandus- ja Tööstuskoda


Kontaktisik Valga Linnavalitsuses:

arengunõunik Marika Post

tel 766 9965; e-post: marika.post@valgalv.ee

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?