Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostamisel projektid    Võtmepädevuste arendamine Lõuna-Eestis ja Virumaal

Prindi

Võtmepädevuste arendamine Lõuna-Eestis ja Virumaal

Projekti nimi:

 • Võtmepädevuste arendamine Lõuna-Eestis ja Virumaal

Projekti kokkuvõte:

 

 • Tööturul on palju madala konkurentsivõimega täiskasvanud töötajaid ja seetõttu viiakse projekti raames läbi Lõuna-Eestis ja Virumaal elukestvas õppes vähe osalenud või üldse mitte osalenud täiskasvanutele keele- ning arvutikoolitusi, et nad saaksid tööturul hakkama ja oleksid valmis edaspidi end täiendama ja koolitama. Projekt suurendab inimeste motiveeritust õppida eriala või täiendada olemasolevaid kutseoskusi, et olla tööturul konkurentsivõimelisem.

Projekti number:

 • 2014-2020.1.06.16-0067

Projekti algus ja lõpp:

 • 01.01.2017 -30.11.2018

Toetuse summa:

 • 207 087,95 eurot

Sihtrühmadeks on:

 • põhi- ja keskhariduseta täiskasvanud ja/või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud;
 • teised elukestvas õppes vähem osalenud grupid.

Projekti partneriteks on:

 • Valgamaa Kutseõppekeskus, Viljandi Kutseõppekeskus ja Ida-Viru Kutsehariduskeskus, kelledega koostöös viiakse kaheksas maakonnas läbi sihtgrupile mõeldud koolitused.

Projekti eesmärk ja tulemused:

 • Paranenud on Lõuna-Eesti ja Virumaa elukestvas õppes vähe osalenud või üldse mitte osalenud täiskasvanute võtmepädevuste ja õpioskuste tase, mis aitab kaasa madala konkurentsivõimega täiskasvanud töötajate osakaalu vähenemisele tööturul.

Koolitused viiakse läbi 8 maakonnas:

 • Valga, Võru, Põlva, Viljandi, Jõgeva, Tartu, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond.

Eesti keele, võõrkeelte ning digipädevuse koolitustega on tõusnud inimeste motivatsioon edasi õppida ja nad püsivad tööturul konkurentsivõimelised pikka aega. Koolitustel on osalenud 380 täiskasvanut, kelle teadlikkus haridustee jätkamise võimalustest on tõusnud ning paranenud on valmisolek kohaneda tööturul toimuvate muutustega.

380 koolitatavat on saadud alljärgneva arvutuse alusel:

 • * Eesti keele koolitus kahes maakonnas kahel aastal mõlemas maakonnas 10 inimesele. Kokku 40 inimest.
 • * Inglise keele koolitus kahkeksas maakonnas kahel aastal 10 inimesele. Kokku 160 inimest.
 • * Läti keele koolitus ühes maakonnas kahel aastal 10 inimesele. Kokku 20 inimest.
 • * Digipädevuse koolitus kaheksas maakonnas kahel aastal 10 inimesele. Kokku 160 inimest.

Lisainfo

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?