Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostamisel projektid    Valga piirkonna ühistranspordi teenuse uuring

Prindi

Valga piirkonna ühistranspordi teenuse uuring

 

 

 

Projekti eesmärk ja tulemused:

Käesoleva projekti raames planeeritakse teostada omavalitsuse sisese transpordikorralduse uuring, et selgitada välja ühinenud omavalitsusüksuses optimaalsed transpordivajadused koolitranspordile, sotsiaaltranspordile ning keskus-tagamaa ühendamisele ning leida parimad võimalused pakutavate teenuste ühildamiseks vastavalt eri piirkondade vajadustele. Omavalitsuse sisese transpordiuuringu korraldamisel on oluline roll piirkonna elanikele parimate avalike teenuste kättesaadavuse tagamisel.

Uuring on vajalik selleks, et uuringu tulemusi rakendades oleks ühinenud omavalitsuses luua selline ühistranspordisüsteem, mis kataks kõik vajadused ning aitaks tagada elanike ligipääsu avalikele teenustele. Uuringu käigus on plaanis leida lahendused mitmetele olulistele probleemsetele valdkondadele, nagu näiteks koolitransport ja lasteaiatransport, sotsiaaltransport (muud ebaregulaarsed sõidud) ning ühistransport teeninduskeskustesse ja ühinenud omavalitsuse keskusesse. Uuringu tulemuste rakendamisel paraneb oluliselt kõigi kohalike avalike teenuste kättesaadavus.

Uuringu tulemuste edasisel elluviimisel rakendatakse kokku nelja erinevat uut protsessi, milleks on: 1) kooli ja lasteaiatransport; 2) sotsiaaltransport; 3) keskus-tagamaa ühendamine; 4) erinevate liikumisviiside ühendamine.

Programm:

KOHALIK JA REGIONAALNE ARENDUSVÕIMEKUS UURINGUTE, ANALÜÜSIDE JA ARENDUSPROJEKTIDE TOETAMINE

Fond:
Euroopa Sotsiaalarengu Fond

Projekti kestus: 
02.01.2017 - 30.11.2017

Projekti eelarve:
18 670,80 eurot (sh toetus 15 870,18 eurot)

Juhtpartner:
Valga Linnavalitsus

 

Kontaktisik Valga Linnavalitsuses:

Katre Kikkas
Ühinemise koordinaator
Telefon 5855 9593
E-post: katre.kikkas@valgalv.ee

 

Projektijuht: 
Aira Varblane
Arenguameti juhataja
Telefon 766 9964
Epost: aira.varblane@valgalv.ee

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?