Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostamisel projektid    Valga linna lasteaia WALKO rekonstrueerimine

Prindi

Valga linna lasteaia WALKO rekonstrueerimine

Valga linna lasteaia WALKO rekonstrueerimine

Walko lasteaed on ehitatud 1970ndatel aastatel. Tegemist on vana hoonega, kus viimati teostati rekonstrueerimistöid ca 15 aastat tagasi. Kogu hoone energiatarbimisest ligikaudu 64% kulub hoone kütmiseks, mistõttu on kindel prioriteet vähendada küttekulusid. Selleks, et vähendada küttekulusid ning muuta hoone energiatõhusamaks on Valga Linnavalitsus taotlenud toetust Euroopa Liidu heitmekaubanduse tulu meetmest, millega toetatakse lasteaiahoonete energiatõhusaks muutmist ja taastuvenergia kasutuse edendamist. WALKO lasteaiahoone rekonstrueerimise projekt sai rahastust vajalike tööde teostamiseks.

Projekti tulemusena muutub lasteaiahoone energiasäästlikuks hooneks. Projekti käigus soojustatakse hoone välisseinad, katuslaed ning põrand. Uuendatakse küttesüsteemi ja vahetatakse välja olemasolevad valgustid energiasäästlikumate vastu. Lasteaiahoonesse paigaldatakse päikeseelektrisüsteem, millega köetakse ruume ja soojendatakse vett. Kavandatud tööde tulemusena paraneb lasteaiateenuse kvaliteet ning lasteaia personalile ning lastele on tagatud parem olmekeskkond.

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu heitmekaubanduse tulu meetmest. Projekti kogumaksumus on ligikaudu 323 896 eurot, millest 195 163 eurot moodustab toetus ning 105 088 eurot omafinantseering.

Hetkel käib WALKO lasteaiahoone rekonstrueerimiseks vajalike projekteerimistööde teostamine. Projekteerimistööd lõpevad kõigi eelduste kohaselt 2018. aasta esimeste kuude jooksul. Pärast seda tehakse ehitushange ning ehitustööd lõpevad eeldatavalt 2018. aastal.

 

 

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?