Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostamisel projektid    Valga linna ja Tõlliste, Taheva, Karula ning Õru valdade ühinemise koordineerimine

Prindi

Valga linna ja Tõlliste, Taheva, Karula ning Õru valdade ühinemise koordineerimine

 

 

 

Projekti eesmärk ja tulemused:

Projekti eesmärgiks on viia 2017. aasta kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude valimistel ellu Valga linna, Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla ja Õru valla ühinemine. Projekti tulemusena on piirkonna areng teadmistepõhine ja põhineb pädevatel arendusdokumentidel ,mis luuakse projekti käigus ühinemise koordinaatori poolt. Paraneb kohalike avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning teenuseid osutatakse kohalike omavalitsuste koostöös ja kodanikuühenduste kaasabil. Tänu projektile on Valga linn, Karula vald, Taheva vald, Tõlliste vald ja Õru vald ühinenud läbi hoolikalt kavandatud protsesside. Tänu koordinaatorile on potentsiaalne ühinemine detailselt kavandatud ja planeeritud. Koordinaator tagab vajalike analüüside teostamise, kohaliku omavalitsuse üksuste nõustamise ja abistamise ning ühinemisdokumentide ettevalmistamise. Koordinaatori toel paraneb igapäevane kommunikatsioon ja koostöö Valga ja selle ümberkaudsete valdade vahel.

Programm:
KOHALIK JA REGIONAALNE ARENDUSVÕIMEKUS UURINGUTE, ANALÜÜSIDE JA ARENDUSPROJEKTIDE TOETAMINE

Fond:
Euroopa Sotsiaalarengu Fond

Projekti kestus: 
15.02.2016 - 31.12.2017

Projekti eelarve:
50 764,4 eurot (sh toetus 43 149,74
eurot)

Juhtpartner:
Valga Linnavalitsus

Kontaktisik Valga Linnavalitsuses:
Aira Varblane
Arenguameti juhataja
Telefon 766 9964
Epost: aira.varblane@valgalv.ee

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?