Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Teostamisel projektid    Valga-Valka Mobility (Piiriülese tööturu integratsiooni ja tööhõive edendamine)

Prindi

Valga-Valka Mobility (Piiriülese tööturu integratsiooni ja tööhõive edendamine)

Valka-Valga Mobility (Piiriülese tööturu integratsiooni ja tööhõive edendamine)

„Üks linn, kaks riiki" on Valga ja Valka linnades loosung. Kaksiklinn moodustab ainulaadse ühtse piiriäärse keskkonna. Kaks linna ja kaks riiki on omavahel tihedalt seotud, piir on siin pigem formaalsus. Inimesed on igapäevaselt seotud piiriüleste tegevustega, kuid haldus- ja juhtimisprotsessid on Valkas ja Valgas erinevad, sealhulgas ka ettevõtluskeskkond ja tööturupoliitika. Statistiliste andmete kohaselt ületab iga päev Eesti-Läti piiri üle 1000 inimese. Eesti-Läti programmi arutelul 2013. aastal toodi välja olulisemad tööhõive kitsaskohad, milleks on napp keelteoskus ning vajadus muutuda piiriülese tööhõivealase info liikumist, teavet sotsiaalkindlustuse, töökeskkonna jm kohta.

Projekti eesmärk ja tulemused:

Projekti eesmärgiks on arendada piiriülest koostööd tööandjate ja töövõtjate seas. Projekti raames viiakse läbi uuring olukorra kaardistamiseks ja edasiste tegevuste planeerimiseks. Lisaks korraldatakse mitmeid erinevaid üritusi nii tööotsijatele (töömessid, infoseminarid) kui ettevõtjatele (kontaktüritused). Planeeritud on eraldi teavitustegevused (ajaleht, interaktiivne info). Projekti käigus püütakse lihtsustada piiriüleseid tööotsinguid ning toetatakse ettevõtjaid töötajate otsingu protsessis, võimaldades projekti raames tõlkida saada olevate töökohtade infot ning pakkudes nõustamist piiriülestele tööotsijatele ja tööandjatele. Projekti laiem eesmärk on edendada ettevõtete piiriülest koostööd ning ettevõtlust üleüldiselt.

Programm:

 • Eesti-Läti piiriülene koostööprogramm

Fond:

 • Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti partnerid:

 • Juhtpartner on Läti Riiklik Tööhõiveamet (The State Employment Agency of Latvia). Projektipartneriteks on Valka Kihelkonna Duuma (Valkas Novada Dome), Eesti Töötukassa ja Valga Linnavalitsus

Projekti elluviimise periood:

 • 01.08.2017 - 31.07.2019

Projekti eelarve:

 • Projekti kogu eelarve 422 683,98 EUR, millest toetus 359 281,38 EUR
 • Valga Linnavalitsuse / eelarve on 94 970 EUR, sh Eesti-Läti piiriülene kootööprogrammi toetus 80 724,50 EUR.

Kontaktisik

 • Valga Linnavalitsuses:
  Triin Roo
  ettevõtlus- ja arenguspetsialist
  triin.roo@valgalv.ee
  766 9953; 5349 8683

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?