Sa asud: Esileht    Kodanikule    Projektid ja arengukavad    Arengukava aastani 2026 koostamine

Prindi

Arengukava aastani 2026 koostamine

Valga linn on alustanud uue arengukava koostamisega aastateks 2016 - 2026

2015. aasta sügisel viidi läbi küsitlus Liivimaa Töömessil ja Liivimaa Mihklilaadal

Elanikud peavad vajalikuks jätkuvat linnakeskkonna parandamist ja soovivad näha rohkem erinevaid kultuuriüritusi, selgus linnavalitsuse poolt septembris ja oktoobris läbi viidud rahuloluküsitlusest.

Esimest korda läbi viidud küsitluses keskenduti mitmele erinevale valdkonnale, kuid enim kerkis esile linna keskkonda ja kultuurielu puudutavad kitsaskohad, mis on ka oluline valdkond linnavalitsuse igapäeva tegevustes. „Linnavalitsusel on hea meel, et elanikud on rahul seniste tegevustega linnakeskkonna arendamisel, kuid kinnitan, et jätkame linna arendamist ja keskkonna parandamist,“ sõnas linnapea Kalev Härk.

Elanikud on üldjoontes rahul linna kultuurieluga, kuid küsitlusest selgus, et kultuuri tarbimise soov on suurem kui erinevaid võimalusi on. Ühelt poolt soovitakse mitmekesisemaid kultuurivõimalusi, kuid teisalt peetakse vajalikuks ka olemasolevate ürituste ja kultuuriasutuste tegevuse mitmekesistamist.

Vastajad tõid ühe olulisema linnakeskkonda puudutava positiivse osana välja Pedeli puhkeala arendamist ja juba alustatud kolemajade lammutamist, mis toetab linna arengut rahuliku ja meeldiva elukeskkonnana.  Arendamisvajadust nähakse eelkõige laiemalt linnapildi parandamisel, kus oluliseks on nii jätkuv kolemajade lammutamine kui ka kesklinna piirkonna arendamine, mida toetab taristu korrastamine. „Linnavalisus jätkab linnapilti korrastava vanade majade lammutamisega,“ kinnitas linnapea Kalev Härk lisades, et „samuti tegeleb linnavalitsus kesklinna piirkonna arendamisega – oleme valmistamas ette projekte nii ühise Valga-Valka keskväljaku loomiseks kui ka vanalinna piirkonnale uue näo andmiseks. Lisaks kutsusime ellu kesklinna ettevõtjate koostööseminari, kus ühiselt ettevõtjatega loodame kesklinna elu arendada.“

Küsitlus viidi läbi esimest korda eesmärgiga kaasata elanike ja külalisi linna uue arengukava ja üldplaneeringu koostamisse ning selliste küsitlustega jätkatakse ka edaspidi. Täismahus küsitluse tulemused on leitavad linnavalitsuse kodulehelt.

 

Küsitluse tulemustega on võimalik tutvuda siin.

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?