Sa asud: Esileht    Kodanikule    Kohalik võim    Valga vallavolikogu    Komisjonide koosolekud

Prindi

Komisjonide koosolekud

Valga Vallavolikogu

alatiste komisjonide koosolekud jaanuar/veebruar 2018 (5.nädal)

REVISJONIKOMISJON ja

KORRAKAITSEKOMISJON

ühine koosolek

Esmaspäeval, 29.jaanuaril 2018 algusega kell 12.00  Valga Raekojas

PÄEVAKORRAS:

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

1.

ME 1-4/6

Valga valla 2018.aasta eelarve. (esimene lugemine)

I. Rõivassepp

2.

Muud küsimused.

A. Karuse

Kutsutud: vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, rahandusteenistuse juhataja Imbi Rõivassepp

HARIDUSKOMISJON

KULTUURI-, SPORDI- ja NOORSOOTÖÖKOMISJON

ühine koosolek

Esmaspäeval, 29.jaanuaril 2018 algusega kell 14.00  Valga Raekojas

PÄEVAKORRAS

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

1.

ME 1-4/2

Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord.

K. Sarv

2.

ME 1-4/3

Valga valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused.

K. Sarv

3.

OE 1-4/4

Hallatavate asutuste tegevuse lõpetamine.

K. Sarv

4.

OE 1-4/8

Loa andmine lepingu sõlmimiseks mittetulundusühinguga

Valga Spordiselts „Kalev“.

K. Sarv

5.

OE 1-4/7

Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine.

M. Lepik

6.

ME 1-4/6

Valga valla 2018.aasta eelarve. (esimene lugemine)

I. Rõivassepp

Kutsutud: vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Kalmer Sarv,  rahandusteenistuse juhataja Imbi Rõivassepp

ARENGU- ja MAJANDUSKOMISJON

Teisipäeval, 30.jaanuaril 2018 algusega kell 12.00  Valga Raekojas.

PÄEVAKORRAS:

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

1.

ME 1-4/9

Valga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029.

E. Kase

2.

ME 1-4/6

Valga valla 2018.aasta eelarve. (esimene lugemine)

I. Rõivassepp

Kutsutud: vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Viktor Mägi, rahandusteenistuse juhataja Imbi Rõivassepp

SOTSIAALKOMISJON

Teisipäeval, 30.jaanuaril 2018  algusega kell 14.00 Valga Raekojas

PÄEVAKORRAS:

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

1.

ME 1-4/6

Valga valla 2018.aasta eelarve. (esimene lugemine)

I. Rõivassepp

Kutsutud: vallavolikogu esimees Külliki Siilak , vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Jüri Konrad,  rahandusteenistuse juhataja Imbi Rõivassepp

RAHANDUSKOMISJON

Neljapäeval, 1.veebruaril 2018 algusega kell 12.00  Valga Raekojas.

PÄEVAKORRAS:

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

1.

ME 1-4/9

Valga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029.

E. Kase

2.

ME 1-4/2

Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord.

K. Sarv

3.

ME 1-4/3

Valga valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused.

K. Sarv

4.

OE 1-4/4

Hallatavate asutuste tegevuse lõpetamine.

K. Sarv

5.

OE 1-4/8

Loa andmine lepingu sõlmimiseks mittetulundusühinguga

Valga Spordiselts „Kalev“.

K. Sarv

6.

ME 1-4/5

Valga linna 2017.aasta eelarve omalaekumiste kinnitamine.

I. Rõivassepp

7.

ME 1-4/6

Valga valla 2018.aasta eelarve. (esimene lugemine)

I. Rõivassepp

Kutsutud: vallavolikogu esimees Külliki Siilak, vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Viktor Mägi, asevallavanem Jüri Konrad, asevallavanem Kalmer Sarv, rahandusteenistuse juhataja Imbi Rõivassepp

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?