Sa asud: Esileht    Kodanikule    Kohalik võim    Valga vallavolikogu    Komisjonid

Prindi

Komisjonid

Volikogu moodustab ajutisi ja alatisi komisjone ning kinnitab vajadusel nende põhimäärused. Komisjon moodustatakse ja selle koosseis kinnitatakse volikogu otsusega. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast poolthäälte enamusega. Komisjoni liikmete arv määratakse ja komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul avalikul hääletamisel. Komisjoni liikmeid võib valida esimehe ettepanekul ka linnaelanike hulgast. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni liikmeteks võivad olla ainult volikogu liikmed.

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda peale komisjoni liikmete ka komisjoni mittekuuluvad volikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse koosoleku toimumisaeg, osavõtjad ja kutsutud külalised, koosoleku päevakord, komisjoni otsused ning komisjoni liikmete eriarvamused. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälte enamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.

Valga Vallavolikogu töö korraldamiseks moodustati kuus alatist komisjoni:

Arengu- ja majanduskomisjon
Esimees: Ilmar Tõlner
Aseesimees: Kaupo Kutsar
Liikmed: Karina Demutskaja, Hans Heinjärv, Kalev Härk, Alari Mägi, Mart Vanags

Rahanduskomisjon
Esimees: Vilju Arna
Aseesimees: Monika Rogenbaum
Liikmed: Ruth Jürgens, Kalev Härk, Valentina Melehhova, Leida Pettai, Ivar Un

Sotsiaalkomisjon
Esimees: Külli Laugesaar
Aseesimees: Jelena Jallai
Liikmed: Kätlin Podiradt, Feliks Rõivassepp, Teresa Sale, Gleb Sljusartšuk, Hille Volberg

Kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon
Esimees; Ester Karuse
Aseesimees: Vladimir Baranov
Liikmed: Ülle Juht, Ene Kaas, Meelis Kivi, Arne Nõmmik, Monika Rogenbaum

Hariduskomisjon
Esimees: Lauri Drubinš
Aseesimees: Siiri Reiljan
Liikmed: Julia Belova, Igor Jallai, Katre Kikkas, Maila Rajamets, Viljar Schmidt

Korrakaitsekomisjon
Esimees: Marek Käis
Aseesimees: Rein Randver
Liikmed: Ester Karuse, Uni Kaskpeit, Kalev Luts, Ants Tiisler, Oleg Vahrin

Revisjonikomisjon
Esimees: Allain Karuse
Aseesimees: Kalev Härk
Liikmed: Andres Illak, Uno Kaskpeit, Monika Rogenbaum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valga Linnavolikogu (2013-2017) komisjonide koosseis:

Rahanduskomisjon
Esimees: Jüri Teder
Liikmed: Jaan Balodis, Valentina Melehhova, Elina Kisselev, Merike - Kai Jeets, Olga Puhhova.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Esimees: Merike Metsavas
Liikmed: Feliks Rõivassepp, Igor Jallai, Vadim Šemeljov, Anne Viira, Liilia Rätsep

Kultuuri- ja hariduskomisjon
Esimees: Meelis Kattai
Liikmed: Jelena Jallai, Julia Belova, Milvi Karuse, Laur Speek, Maila Rajamets

Arengu- ja majanduskomisjon
Esimees: Viljar Schmidt
Liikmed: Viktor Haljaste, Leida Pettai, Ilmar Tõlner, Anne Parmas, Alari Mägi

Revisjonikomisjon
Esimees: Külliki Siilak
Aseesimees: Ilmar Tõlner
Liikmed: Gleb Sljusartšuk, Ilmar Tõlner, Viktor Haljaste, Kalev Luts

Korrakaitsekomisjon
Esimees: Kalev Luts
Liikmed: Vladimir Baranov, Jüri Konrad, Kermo Küün, Rein Säinas, Vadim Šemeljov

Aitäh, teile kõigile tehtud töö eest!

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?