Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Kohalik võim    Valga vallavolikogu    Istungid

Prindi

Istungid

Valga Vallavolikogu I koosseisu neljas istung toimub

reedel, 15.detsembril algusega kell 13.00 Valga Raekojas (Kesk tn 11, Valga)

Istungi PÄEVAKORD:

· ME 1-3/61 Valga Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine.

Ettekandja: asevallavanem Kalmer Sarv

· ME 1-3/62 Valga Avatud Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine.

Ettekandja: asevallavanem Kalmer Sarv

· ME 1-3/58 Maamaksumäära kehtestamine 2018.aastaks.

Ettekandja: linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre

· OE 1-3/59 Kinnisasja omandamise loa taotluse kohta arvamuse andmine.

Ettekandja: linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre

· OE 1-3/60 Loa taotlemine munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega maa hoonestusõigusega koormamiseks.

Ettekandja: linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre

· OE 1-3/65 Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine.

Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

· OE 1-3/66 Taheva Vallavolikogu 09.05.2013 otsuse nr 11 „Taheva Vallavalitsuse palgajuhend“ kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

· OE 1-3/53 Valga Vallavolikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmine.

Ettekandja: volikogu esimees Külliki Siilak

· OE 1-3/63 Valga Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine.

Ettekandja: volikogu esimees Külliki Siilak

· OE 1-3/64 Esindajate ja esindajate asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.

Ettekandja: volikogu esimees Külliki Siilak

· Muud küsimused ja informatsioon.

11.1 Ülevaade olulisemast Valga vallas ja vallavalitsuses november-detsember 2017.

Ettekandja: vallavanem Margus Lepik

Külliki Siilak

Vallavolikogu esimees

---------------------------------------------------------------------------------------Valga Vallavolikogu I koosseisu viies istung toimub reedel, 22.12.2017

algusega kell 13.00 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk tn 1, Valga)

Istungi PÄEVAKORD:

Valga valla põhimäärus. (I lugemine) (ME 1-3/47 )

Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

Kaasettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ester Karuse

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

revisjonikomisjoni esimees Allain Karuse

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad. (ME 1-3/68)

Ettekandja: vanemspetsialist Sirje Puusepp

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

Sissetulekust mittesõltuvate toetuste andmise kord. (ME 1-3/69)

Ettekandja: vanemspetsialist Sirje Puusepp

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

Loa andmine riigihanke „Elektrienergia ost“ korraldamiseks. (OE 1-3/70)

Ettekandja: linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre

Kaasettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

Karula valla 2017.aasta V lisaeelarve. (ME 1-3/71)

Ettekandja: Karula vallasekretär Margus Teder

Kaasettekandja: rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

Taheva valla 2017.aasta IV lisaeelarve. (ME 1-3/72)

Ettekandja: Taheva vallasekretär Mare Roosipuu

Kaasettekandja: rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

Tõlliste valla 2017.aasta IV lisaeelarve. (ME 1-3/73)

Ettekandja: Tõlliste pearaamatupidaja Anu Raud

Kaasettekandja: rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

Valga valla põhimäärus. (II lugemine) (ME 1-3/47)

Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

Kaasettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ester Karuse

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

revisjonikomisjoni esimees Allain Karuse

vallavolikogu esimees Külliki Siilak

vallavanem Margus Lepik

Valga Vallavolikogu töökord. (ME 1-3/49)

Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

Kaasettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ester Karuse

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

revisjonikomisjoni esimees Allain Karuse

vallavolikogu esimees Külliki Siilak

Valga Vallavalitsuse töökord. (ME 1-3/48)

Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

Kaasettekandja: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ester Karuse

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

revisjonikomisjoni esimees Allain Karuse

vallavanem Margus Lepik

Külliki Siilak

Vallavolikogu esimees

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?