Sa asud: Esileht    Kodanikule    Kohalik võim    Valga vallavolikogu    Istungid

Prindi

Istungid

Valga Vallavolikogu I koosseisu VI istung toimub reedel, 2.veebruaril 2018

algusega kell 13.00 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses (Kesk tn 1, Valga)

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT:

PÄEVAKORRAPUNKT/ EELNÕU nr

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1.

Valga valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029. (ME 1-4/9)

asevallavanem Enno Kase

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

2.

Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord. (ME 1-4/2)

asevallavanem Kalmer Sarv

hariduskomisjoni ning kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni nimel kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ester Karuse

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

3.

Valga valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused.

(ME 1-4/3)

asevallavanem Kalmer Sarv

hariduskomisjoni ning kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni nimel kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ester Karuse

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

4.

Hallatavate asutuste tegevuse lõpetamine.

(OE 1-4/4)

asevallavanem Kalmer Sarv

hariduskomisjoni ning kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni nimel kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ester Karuse

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

5.

Loa andmine lepingu sõlmimiseks mittetulundusühinguga Valga Spordiselts „Kalev“. (OE 1-4/8)

asevallavanem Kalmer Sarv

hariduskomisjoni ning kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni nimel kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ester Karuse

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

6.

Valga linna 2017.aasta eelarve omalaekumiste kinnitamine. (ME 1-4/5)

rahandusteenistuse juhataja

Imbi Rõivassepp

rahanduskomisjoni  esimees

Vilju Arna

7.

Valga valla 2018.aasta eelarve. (esimene lugemine)   (ME 1-4/6)

rahandusteenistuse juhataja

Imbi Rõivassepp

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

hariduskomisjoni ning kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni nimel kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ester Karuse

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

revisjonikomisjoni esimees Allain Karuse

rahanduskomisjoni esimees Vilju Arna

8.

Vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni koosseisu muutmine. (OE 1-4/1)

kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ester Karuse

9.

Maakonna sümbolite kasutamise ja teenetemärkide andmise korraldamise delegeerimine. (OE 1-4/7)

vallavanem Margus Lepik

hariduskomisjoni ning kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni nimel kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Ester Karuse

10.

Informatsioon ja muud küsimused:

10.1 Ülevaade olulisemast Valga vallas ja vallavalitsuses jaanuaris 2018.

vallavanem Margus Lepik

Istungile kutsutud: vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, asevallavanem Jüri Konrad, asevallavanem Viktor Mägi, asevallavanem Kalmer Sarv, vallavalitsuse liige Arno Uprus, vallavalituse liige Mati Kikkas, jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, rahandusteenistuse juhataja Imbi Rõivassepp

Vallavolikogu aseesimees

Andres Illak

Andres.Illak@volikogu.valga.ee

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?