Sa asud: Esileht    Kodanikule    Kohalik võim    Valga Vallavalitsus    Tõestamistoimingud linnasekretäri juures

Prindi

Tõestamistoimingud linnasekretäri juures

Notariaadiseaduse § 53 lõike 1 punkti 2 alusel on valla- või linnasekretäril õigus notari asemel teha tõestamistoiminguid dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ja avalduse tõestamisel.

Alates 08. juunist 2009 ei ole valla- või linnasekretäril õigus tõestada allkirja õigsust (nt viisakutsed, nõusolekud jms) ning tõestada auto kasutamise volikirja.

Tõestamistoimingu tegemiseks saab pöörduda linnasekretäri poole vastuvõtuaegadel

teisipäeval kella 09.00-12.00 ning kolmapäeval kella 16.00-18.00.

Tõestamistoimingu tegemisel tasutakse linnasekretäri juures riigilõiv. Riigilõivuseaduse § 45 reguleerib valla- või linnasekretäri tõestamistoimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamist. Nimetatud sätte kohaselt ei võeta riigilõivu riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamise eest. Dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 0,63 eurot iga lehekülje eest (riigilõivuseadus § 324).

Tõestamistoimingute nimekiri

  • Dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine
  • Pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ja avalduse tõestamine

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?