Sa asud: Esileht    Kodanikule    Kohalik võim    Valga Vallavalitsus    Komisjonid

Prindi

Komisjonid

Valga Linnavalitsuses tegutsevad järgmised alatised komisjonid:

RIIGIHANGETE KOMISJON

Esimees

 • jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

Aseesimees

 • linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre

Liikmed

 • linnahooldusameti juhataja Arno Uprus
 • rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp
 • linnavolikogu esindaja

ENAMPAKKUMISE LÄBIVIIMISE KOMISJON

Esimees

 • linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

Liikmed

 • linnahooldusameti juhataja Arno Uprus
 • maanõunik Lenna Hingla
 • linnamajandusameti vanemspetsialist Janek Rennu

KINKE VÕI PÄRANDI TEEL OMANDATUD ELURUUMIDE VASTUVÕTMISE KOMISJON

Esimees

 • linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

Liikmed

 • linnamajandusameti vanemspetsialist Janek Rennu
 • sotsiaalabiameti laste hoolekande spetsialist Iia Konks

LIIKLUSKORRALDUSKOMISJON

Esimees

 • linnahooldusameti juhataja Arno Uprus

Liikmed

 • Lõuna Politseiprefektuuri Valga liiklusjärelevalve grupi komissar Kaimar Karm
 • Päästeameti Valgamaa päästeosakonna juhataja Alar Roop
 • Lõuna Regionaalse Maanteeameti Valga esinduse liikluse peaspetsialist Raul Tammela
 • Valga Linnavolikogu esindaja

SOTSIAALKOMISJON

Esimees

 • sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel

Aseesimees

 • sotsiaalabiameti vanemspetsialist Sirje Puusepp

Liikmed

 • sotsiaalhoolekande spetsialist Udo Reinsalu
 • laste sotsiaalhoolekande spetsialist Iia Konks
 • linnavolikogu esindaja Külliki Siilak
 • linnaarst Valli Ramm

LINNAVARAKOMISJON

Esimees

 • linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

Liikmed

 • rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp
 • linnamajandusameti maanõunik Lenna Hingla
 • linnamajandusameti vanemspetsialist Janek Rennu
 • linnavolikogu esindaja

SPORDI- JA NOORSOOTÖÖKOMISJON
(Valga linna eelarvest spordiklubide poolt spordialase toetuse saamiseks esitatavate taotluste läbivaatamise komisjon)

Esimees

 • asevallavanem

Liikmed

 • haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants
 • spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt
 • linnavolikogu esindaja Kalev Luts
 • Valga Sport juhataja Meelis Kattai
 • Valga Gümnaasiumi esindaja Kenori Koonik

KULTUURIKOMISJON (kultuurialastele mittetulundusühingutele toetuste andmiseks komisjon)

Esimees

 • haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants

Liikmed

 • mittetulundusühingu esindajad Eve Lahesoo, Elke Olesk ja Sirje Päss
 • linnavalitsuse esindaja Merce Mäe
 • linnavolikogu esindaja

DETAILPLANEERINGUTE LÄBIVAATAMISE KOMISJON

Esimees

 • asevallavanem Enno Kase

Aseesimees

 • maanõunik Lenna Hingla

Liikmed

 • linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre
 • linnadisainer Raivo Behrsin
 • linnaarhitekt Jiri Tintera
 • linnahooldusameti juhataja Arno Uprus
 • haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre
 • arenguameti juhataja Aira Varblane
 • Valgamaa Omavalitsuste Liidu esindaja
 • linnavolikogu esindaja

VALGA LINNA KRIISIKOMISJON

Esimees

 • vallavanem  (asendaja asevallavanem Enno Kase)

Aseesimees

 • asevallavanem Enno Kase (asendaja linnahooldusameti juhataja Arno Uprus)

Liikmed

 • asevallavanem (asendaja sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel)
 • linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre (asendaja linnamajandusameti vanemspetsialist Janek Rennu)
 • linnahooldusameti juhataja Arno Uprus (asendaja heakorravanemspetsialist Andres Radsin)
 • avalike suhete spetsialist Hele Heletäht (asendaja sekretär - asjaajaja Liina Pettai)
 • Politsei- ja Piirivalveameti Valga politseijaoskonna esindaja Robert Kõvask (asendaja Tiit Allik)
 • Päästeameti Lõuna päästekeskuse Valgamaa päästepiirkonna esindaja Alar Roop (asendaja Raivo Pavlovitš))
 • AS Valga Haigla esindaja Marek Seer (asendaja Kristel Kivisild)
 • AS Valga Vesi esindaja Jüri Teder (asendaja Jüri Tsarjov)
 • AS Eraküte Valga osakonna esindaja Raivo Varik (asendaja Heino Peet)
 • Eesti Energia AS esindaja Aivar Sõõru (asendajad Egon Sults või Toomas Tubli)
 • Kaitseliidu Valgamaa maleva esindaja (asendaja Heldur Tellmann).

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?