Sa asud: Esileht    Kodanikule    Kohalik võim    Valga Vallavalitsus    Istungi päevakord

Prindi

Istungi päevakord

Valga Vallavalitsuse korralised istungid toimuvad kaks korda kuus, iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval kell 9.

27. detsembri erakorralise istungi päevakord

 • Valga linna 2017. aasta eelarves muudatuste tegemine
  Ettekandja: rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp
 • Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (6 tk) (Karula)
  Ettekandja: Karula vallasekretär Margus Teder, Õru vallasekretär Maiken Sikk
 • Linnavara otsustuskorras võõrandamine (2 tk)
  Ettekandja: linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre
 • Reservfondist raha eraldamine
  Ettekandja: linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre
 • Noorte omaalgatuslikele projektidele toetuse eraldamine
  Ettekandja: spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt
 • Pearahade eraldamine
  Ettekandja: spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt
 • Sotsiaalteenuste rahastamine riigieelarvest eraldatud rahadest
  Ettekandja: sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel
 • Spordi pearaha suuruse kehtestamine ühes kalendrikuus
  Ettekandja: spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt
 • Toetuse eraldamine Valga linna harrastusspordiklubidele
  Ettekandja: spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt
 • Valga Muuseumi arengukava kinnitamine
  Ettekandja: Valga muuseumi direktor Pikne Kama

Järgmine korraline vallavalitsuse istung toimub 7. jaanuar 2018 kl 9.

Valga Vallavalitsuse 6. detsembri istungi päevakord:

Valga Vallavolikogule määruse „Sissetulekust mittesõltuvate toetuste andmise kord" eelnõu edastamine
Ettekandja: sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel

Valga Vallavolikogule määruse „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad" eelnõu edastamine
Ettekandja: sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel

Valga Linnavalitsuse 07.04.2016 määruse nr 3 kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel

Soodustuse andmine
Ettekandja: kultuurinõunik Merce Mäe

Õpilaste piirnormi suurendamine
Ettekandja: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants,

Reservfondist raha eraldamine (3 tk)
Ettekandjad: asevallavanem Jüri Konrad, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, Karula vallasekretär Margus Teder

Detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Karula vallasekretär Margus Teder

Komisjoni moodustamine (2 tk)
Ettekandja: spordi ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt, jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

Projekteerimistingimuste andmine
Ettekandja: Tõlliste vallasekretär Eve Eisen

Istungite toimimise aeg ja Vallavalitsuse liikmete tööjaotus
Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

Valga Vallavolikogule otsuse „Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine" eelnõu edastamine
Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

Valga Vallavolikogu otsuse „Taheva Vallavolikogu 09.05.2013 otsuse nr 11 „Taheva Vallavalitsuse palgajuhend" kehtetuks tunnistamine" eelnõu edastamine
Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas

Karula Vallavalitsuse 08.06.2017 korralduse nr 92 „Hajaasutuse programmi heakskiitmine" muutmine"
Ettekandja: Karula vallasekretär Margus Teder

Pärandvara vastuvõtmine
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

Linnavara võõrandamine avaliku enampakkumise teel
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

Loa andmine korteriomandite vahetuslepingute sõlmimiseks
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

Valga Vallavalitsuse 21. novembri erakorralise istungi päevakord:

 • Valga Vallavolikogule määruse „Valga valla põhimääruse kinnitamine" eelnõu edastamine
  Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas
 • Valga Vallavolikogule määruse „Valga Vallavalitsuse töökord" eelnõu edastamine
  Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas
 • Valga Vallavolikogule määruse „Valga Vallavolikogu töökord" eelnõu edastamine
  Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas
 • Valga Vallavolikogule määruse „Valga Vallavolikogu kantselei põhimäärus" eelnõu edastamine
  Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas
 • Valga Vallavolikogule määruse „Valga Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" eelnõu kinnitamine
  Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas
 • Valga Vallavolikogule määruse „Valga valla ametiasutuste palgajuhendi kinnitamine" eelnõu edastamine
  Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas
 • Valga Vallavolikogule määruse „Teenistujate värbamise ja valiku kord" eelnõu edastamine
  Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas
 • Valga Vallavolikogule otsuse „Loa andmine lepingu sõlmimiseks (ArcGIS)" eenõu edastamine
  Ettekandja: IT-arengusjuht Toomas Pai
 • Valga Vallavolikogu määruse „Valga Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine" eelnõu edastamine
  Ettekandja: asevallavanem Kalmer Sarv
 • Valga Vallavolikogule määruse „ Valga Avatud Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine" eelnõu edastamine
  Ettekandja: asevallavanem Kalmer Sarv
 • Valga Vallavolikogule määruse „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad" eelnõu edastamine
  Ettekandja: sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel
 • Valga Vallavolikogule määruse „Sissetulekust mittesõltuvate toetuste andmise kord" eelnõu edastamine
  Ettekandja: sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel
 • Valga Linnavalitsuse 7. aprilli 2016 määruse nr 3 kehtetuks tunnistamine
  Ettekandja: sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel
 • Valga Vallavolikogule Informatiivne punkt omalaekumised III kvartal
  Ettekandja: rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp
 • MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus liikmeõiguste teostaja nimetamine
  Ettekandja: jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas
 • Kasutusloa väljastamine (2 tk)
  Ettekandja: Taheva vallasekretär Mare Roosipuu
 • Sotsiaaleluruumide üürileandmine (5 tk)
  Ettekandja: sotsiaalaiameti juhataja Meeli Tuubel

Järgmine korraline vallavalitsuse istung toimub 6. detsember 2017 kell 9.

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?