Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Kohalik võim    Linnavolikogu    Koosseis

Prindi

Koosseis

Valga Linnavolikogu 2013 - 2017

Valga Linnavolikogu esimees

Ivar Unt
Eesti Reformierakond


Valga Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Telefon: 528 4217
E-post: Ivar.Unt@volikogu.valga.ee

Esimees korraldab linnavolikogu tööd. Esimehe ülesandeks on kutsuda kokku ja juhataja volikogu istungeid, esindada Valga linna ja volikogu, allkirjastada volikogu poolt vastu võetud õigusakte ning täita teisi talle seadusega pandud kohustusi.

Valga Linnavolikogu aseesimees

Jüri Teder
Sotsiaaldemokraatlik Erakond


AS Valga Haigla haldusjuht
Telefon: 515 0615
E-post: Jyri.Teder@volikogu.valga.ee

Volikogul on kaks aseesimeest. Aseesimees asendab volikogu esimeest viimase äraolekul või volituste peatumisel ning täidab muid talle volikogu õigusaktidega pandud kohustusi.

Valga Linnavolikogu aseesimees

Külliki Siilak
Eesti Keskerakond


AS Valga Haigla arst - günekoloog
Telefon: 521 0752
E-post: Kylliki.Siilak@volikogu.valga.ee

Liikmed

Jaan Balodis
Eesti Reformierakond


Telefon: 524 7332
E-post: Jaan.Balodis@volikogu.valga.ee

Vladimir Baranov
Sotsiaaldemokraatlik Erakond


Telefon: 506 3992
E-post Vladimir.Baranov@volikogu.valga.ee

Julia Belova
Eesti Keskerakond


Telefon: 553 9417
E-post: Julia.Belova@volikogu.valga.ee

Viktor Haljaste
Sotsiaaldemokraatlik Erakond


Telefon: 5809 9523
E-post: Viktor.Haljaste@volikogu.valga.ee

Igor Jallai
Eesti Keskerakond


Telefon: 5663 4269
E-post: Igor.Jallai@volikogu.valga.ee

Jelena Jallai
Sotsiaaldemokraatlik Erakond


Telefon: 5569 3883
E-post: Jelena.Jallai@volikogu.valga.ee

Milvi Karuse
Eesti Keskerakond


Telefon: 5330 8908
E-post: Milvi.Karuse@volikogu.valga.ee

Meelis Kattai
Eesti Reformierakond


Telefon: 527 5519
E-post: Meelis.Kattai@volikogu.valga.ee

Jüri Konrad
Eesti Keskerakond


Telefon: 523 5515
E-post: Jyri.Konrad@volikogu.valga.ee

Kalev Luts
Eesti Reformierakond


Telefon: 5162 2791
E-post: Kalev.Luts@volikogu.valga.ee

Valentina Melehhova
Eesti Keskerakond


Telefon: 5330 0956
E-post: Valentina.Melehhova@volikogu.valga.ee

Merike Metsavas
Sotsiaaldemokraatlik Erakond


Telefon: 527 2238
E-post: Merike.Metsavas@volikogu.valga.ee

Leida Pettai
Eesti Reformierakond

Telefon: 522 1679
E-post: Leida.Pettai@volikogu.valgalv.ee

Feliks Rõivassepp
Eesti Reformierakond


Telefon: 522 2963
E-post: Feliks.Roivassepp@volikogu.valga.ee

Viljar Schmidt
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit


Telefon: 526 2091
E-post: Viljar.Schmidt@volikogu.valga.ee

Gleb Sljusartšuk
Eesti Keskerakond

 

 

Tlefon:
E-post: Gleb.Sljusartsuk@volikogu.valga.ee

Vadim Šemeljov
Eesti Keskerakond


Telefon: 520 6635
E-post: vadim.semeljov@volikogu.valga.ee

Ilmar Tõlner
Eesti Keskerakond


Telefon: 5340 8348
E-post: Ilmar.Tolner@volikogu.valga.ee

 

Gallup

Milline suurüritus on teie arvates selle suve kõige huvipakkuvam?