Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Kohalik võim    Linnavolikogu    Komisjonide koosolekud

Prindi

Komisjonide koosolekud

Valga Linnavolikogu

alatiste komisjonide koosolekud august 2017 (34.nädal)

ARENGU- ja MAJANDUSKOMISJON

Teisipäeval, 22.augustil 2017 kell 14.00 Valga Raekojas, linnavolikogu nõupidamiste ruumis

PÄEVAKORRAS:

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

1.

ME 1-3/30

Valga linna jäätmevaldajate registri põhimäärus.

U. Möldre

2.

OE 1-3/31

Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine MTÜ-le Valgamaa Omavalitsuste Liit.

K. Härk

3.

ME 1-3/28

Valga linna 2017.aasta 2. lisaeelarve.

I. Rõivassepp

Kutsutud: linnapea Kalev Härk, aselinnapea Enno Kase, linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp

SOTSIAAL- ja TERVISHOIUKOMISJON

Teisipäeval, 22.augustil 2017 kell 15.00 Valga Raekojas, linnavolikogu nõupidamiste ruumis

PÄEVAKORRAS:

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

1.

ME 1-3/28

Valga linna 2017.aasta 2. lisaeelarve.

I. Rõivassepp

2.

Muud küsimused.

M. Metsavas

Kutsutud: linnapea Kalev Härk, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp, sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel

KULTUURI- ja HARIDUSKOMISJON

Kolmapäeval, 23.augustil 2017 kell 15.00 Valga Raekojas, linnavolikogu nõupidamiste ruumis

PÄEVAKORRAS:

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

1.

ME 1-3/28

Valga linna 2017.aasta 2. lisaeelarve.

I. Rõivassepp

2.

ME 1-3/29

Valga linna munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused.

K. Härk

3.

Valga Sport arengukava aastateks 2017-2021.

M. Kattai

Kutsutud: linnapea Kalev Härk, aselinnapea Lauri Drubinš, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp

KORRAKAITSEKOMISJON

Neljapäeval, 24.augustil 2017 kell 15.00 Valga Raekojas, linnavolikogu nõupidamiste ruumis

PÄEVAKORRAS:

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

1.

ME 1-3/28

Valga linna 2017.aasta 2. lisaeelarve.

I. Rõivassepp

2.

Muud küsimused.

K. Luts

Kutsutud: linnapea Kalev Härk, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp, politseijaoskonna piirkonnavanem Robert Kõvask

RAHANDUSKOMISJON

Neljapäeval, 24.augustil 2017 kell 16.00 Valga Raekojas, linnavolikogu nõupidamiste ruumis

PÄEVAKORRAS:

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

1.

ME 1-3/28

Valga linna 2017.aasta 2. lisaeelarve.

I. Rõivassepp

2.

ME 1-3/29

Valga linna munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise alused.

K. Härk

3.

OE 1-3/31

Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine MTÜ-le Valgamaa Omavalitsuste Liit.

K. Härk

4.

Informatsioon Valga linna 2017.aasta eelarve omalaekumiste kasutamisest II kvartalis.

I. Rõivassepp

Kutsutud: linnapea Kalev Härk, aselinnapea Enno Kase, aselinnapea Lauri Drubinš, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp

REVISJONIKOMISJON

Reedel, 25.augustil 2017 kell 12.00 Valga Raekojas, linnavolikogu nõupidamiste ruumis

PÄEVAKORRAS:

Eelnõu nr

PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

1.

ME 1-3/28

Valga linna 2017.aasta 2. lisaeelarve.

I. Rõivassepp

2.

Muud küsimused.

K. Siilak

Kutsutud: rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp

Gallup

Milline suurüritus on teie arvates selle suve kõige huvipakkuvam?