Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Kohalik võim    Linnavolikogu    Komisjonid

Prindi

Komisjonid

Volikogu moodustab ajutisi ja alatisi komisjone ning kinnitab vajadusel nende põhimäärused. Komisjon moodustatakse ja selle koosseis kinnitatakse volikogu otsusega. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast poolthäälte enamusega. Komisjoni liikmete arv määratakse ja komisjoni liikmed kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul avalikul hääletamisel. Komisjoni liikmeid võib valida esimehe ettepanekul ka linnaelanike hulgast. Vähemalt pooled komisjoni liikmetest peavad olema volikogu liikmed. Revisjonikomisjoni liikmeteks võivad olla ainult volikogu liikmed.

Komisjoni tööd korraldab komisjoni esimees. Komisjoni koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda peale komisjoni liikmete ka komisjoni mittekuuluvad volikogu liikmed ja linnavalitsuse liikmed. Teiste isikute kutsumise koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise otsustab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse koosoleku toimumisaeg, osavõtjad ja kutsutud külalised, koosoleku päevakord, komisjoni otsused ning komisjoni liikmete eriarvamused. Komisjon võtab otsused vastu poolthäälte enamusega, komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust.

Valga Linnavolikogu töö korraldamiseks on moodustatud kuus alatist komisjoni: rahanduskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, kultuuri- ja hariduskomisjon, arengu- ja majanduskomisjon, revisjonikomisjon ja korrakaitsekomisjon.

Komisjonide tegevuse aruanded
Rahanduskomisjon
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Kultuuri- ja hariduskomisjon
Arengu- ja majanduskomisjon
Korrakaitsekomisjon
Revisjonikomisjon

RAHANDUSKOMISJON

Esimees:

 • Jüri Teder

Liikmed:

 • Jaan Balodis
 • Valentina Melehhova
 • Elina Kisselev
 • Merike - Kai Jeets
 • Olga Puhhova

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUKOMISJON

Esimees:

 • Merike Metsavas

Komisjoni aseesimees

 • Feliks Rõivassepp

Liikmed:

 • Feliks Rõivassepp
 • Igor Jallai
 • Vadim Šemeljov
 • Anne Viira
 • Liilia Rätsep

KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJON

Esimees:

 • Meelis Kattai

Liikmed:

 • Jelena Jallai
 • Julia Belova
 • Milvi Karuse
 • Laur Speek
 • Maila Rajamets

ARENGU- JA MAJANDUSKOMISJON

Esimees:

 • Viljar Schmidt

Aseesimees:

 • Viktor Haljaste

Liikmed:

 • Viktor Haljaste
 • Leida Pettai
 • Ilmar Tõlner
 • Anne Parmas
 • Alari Mägi

REVISJONIKOMISJON

Esimees:

 • Külliki Siilak

Aseesimees

 • Ilmar Tõlner

Liikmed:

 • Gleb Sljusartšuk
 • Ilmar Tõlner
 • Viktor Haljaste
 • Kalev Luts

KORRAKAITSEKOMISJON

Esimees:

 • Kalev Luts

Liikmed:

 • Vladimir Baranov
 • Jüri Konrad
 • Kermo Küün
 • Rein Säinas
 • Vadim Šemeljov

 

Gallup

Milline suurüritus on teie arvates selle suve kõige huvipakkuvam?