Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Kohalik võim    Linnavolikogu    Istungid

Prindi

Istungid

Valga Linnavolikogu korraline istung toimub reedel,

25.augustil 2017 algusega kell 13.00 Valga Raekojas

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT:

EELNÕU nr/ PÄEVAKORRAPUNKT

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1.

ME 1-3/28 Valga linna 2017.aasta

2. lisaeelarve.

rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Viljar Schmidt

sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Merike Metsavas

kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Meelis Kattai

korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Luts

rahanduskomisjoni esimees Jüri Teder

revisjonikomisjoni esimees Külliki Siilak

2.

ME 1-3/29 Valga linna munitsipaal-haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused.

linnapea Kalev Härk

kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Meelis Kattai

rahanduskomisjoni esimees Jüri Teder

3.

ME 1-3/30 Valga linna jäätmevaldajate registri põhimäärus.

linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Viljar Schmidt

4.

OE 1-3/31 Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine MTÜ-le Valgamaa Omavalitsuste Liit.

linnapea Kalev Härk

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Viljar Schmidt

rahanduskomisjoni esimees Jüri Teder

5.

Informatsioon ja muud küsimused:

5.1 Valga linna 2017.aasta eelarve omalaekumiste kasutamisest II kvartalis;

5.2 Vara omandamine ja võõrandamine

Valga linnavalitsuse poolt 2015.–2016. aastal - järeldused, vastused 7.04.17 revisjoniaktis toodud ettepanekutele;

5.3 kokkuvõte Valga linnavalitsuse olulisematest tulemustest ja tegevustest juuni-juuli-august 2017.

5.1 rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp;

5.2 linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre;

5.3 linnapea Kalev Härk

Istungile kutsutud: linnapea Kalev Härk, aselinnapead Enno Kase ja Lauri Drubinš, linnavalitsuse liikmed Alar Roop ja Meeli Tuubel, jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp, linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre, avalike suhete spetsialist Hele Heletäht

Ivar Unt

esimees

Gallup

Milline suurüritus on teie arvates selle suve kõige huvipakkuvam?