Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Kohalik võim    Linnavalitsus    Istungi päevakord

Prindi

Istungi päevakord

Valga Linnavalitsuse korralised istungid toimuvad kaks korda kuus, iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval.

Päevakord

1. Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine (A. Teetsmann)
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Merike Müller

2. Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine (Veronika Tsgojeva)
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Merike Müller

3. Enampakkumise tulemuste kinnitamine VAZ2106
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

4. Enampakkumise tulemuste kinnitamine (H. Solbaja)
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

5. KHK teenuste hindade kinnitamine
Ettekandja: kultuurinõunik Merce Mäe

6. Linnavara allüürile andmiseks loa andmine SAle VIKPE
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

7. Linnavara kasutusse andmine suulise enampakkumise teel
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

8. Linnavara utiliseerimine
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

9. Investeeringuteks raha eraldamine (E. Enno 2)
Ettekandja: linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre

10. E. Enno 2 kinnistul asuva korterielamu lammutamine
Ettekandja: linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre

11. Pärandi vastuvõtmine
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

12. Valga Avatud Noortekeskuse hinnakirja kehtestamine
Ettekandja: spordi ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt

13. Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine (Tankla)
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

14. Reservfondist raha eraldamine (Puiestee 8)
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

15. Linnavara otsustuskorras võõrandamine (linnamets)
Ettekandja: linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre

Järgmine korraline linnavalitsuse istung toimub 16. mai 2017 kell 9.00.

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?