Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Kohalik võim    Linnavalitsus    Istungi päevakord

Prindi

Istungi päevakord

Valga Linnavalitsuse korralised istungid toimuvad kaks korda kuus, iga kuu esimesel ja kolmandal kolmapäeval kell 9

Linnavalitsuse 22. juuni istungi päevakord

1. Valga Linnavolikogule otsuse „MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskuse asutamisel osalemine" eelnõu edastamine
Ettekandja: aselinnapea Enno Kase

2. Valga Linnavolikogule otsuse „Audiitori määramine" eelnõu edastamine
Ettekandja: rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp

3. Valga Linnavolikogule otsuse „Valga Linnavolikogu 28.08.2015.a otsuse nr 80 „Projekti „Valga linna 8. kvartali (vanalinna) rekonstrueerimine esinduslikuks linnaruumiks" omafinantseeringu garanteerimine ja volituste andmine" muutmine" eelnõu edastamine
Ettekandja: arenguameti juhataja Aira Varblane

4. Reservfondist raha eraldamine
Ettekandja: kultuurinõunik Merce Mäe

5. Hinnakirja kehtestamine (Valga Sport)
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

6. Korralduse muutmine
Ettekandja: maanõunik Mario Pinka

7. Linnavara kasutusse andmine (Joy)
Ettekandja: Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

8. Üürniku üüritasust vabastamine
Ettekandja: linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos

9. Kasutusloa väljastamine
Ettekandja: ehitusjärelevalve vanemspetsialist Iivika Voode

10. Üldhooldusteenusele määramine
Ettekandja: puudega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu

Järgmine korraline linnavalitsuse istung toimub 5. juulil kell 9


Gallup

Milline suurüritus on teie arvates selle suve kõige huvipakkuvam?