Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Kohalik võim    KOV valimised 2017

Prindi

KOV valimised 2017

Kohaliku omavalitsuse 2017. aasta valimistega seotud õigusaktid ja informatsioon

Valimiskomisjoni moodustamine

Seoses Valga vallavolikogu, mis moodustub haldusterritoriaalse korralduse muutmisel, valimistega on Valga Linnavolikogu ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallavolikogud moodustanud 5-liikmelise Valga valla valimiskomisjoni koosseisus:

 • Esimees: Anastasija Kikkas
 • Aseesimees: Eve Eisen
 • Liikmed: Margus Teder, Mare Roosipuu, Maiken Sikk
 • Asendusliikmed: Heldi Kaares, Liina Pettai

Valga Vallavolikogu liikmete arvu määramine

Määrata haldusreformi käigus Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla ning Valga linna ühinemise tulemusena moodustuva uue kohaliku omavalitsusüksuse - Valga valla - volikogu liikmete arvuks 27.

Valga valla territooriumil valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine

Moodustada Valga valla haldusterritooriumil üks 27 mandaadiline valimisringkond.

Valimiskomisjoni tööaja määramine

Kandidaatide registreerimiseks töötab valimiskomisjon Valga Linnavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga) järgmistel aegadel:

 • 16. augustist 2017 - 04. septembrini 2017
  igal esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 16.00 - 17.00
  igal reedel kell 13.00 - 14.00
 • 5 . septembril 2017
  kell 14.00-18.00.

Valimistoimingud ja tähtajad 2017. aasta kohalikel valimistel

 

Gallup

Milliste tegevustega tahaksite vaba aega sisustada?