Sa asud: Esileht    Kodanikule    Haridus, Kultuur    Kultuur    Valga Jaani kirik

Prindi

Valga Jaani kirik


Valga Jaani kirik
1816 - 2016
Friedrich Ladegasti orel 150

Kiriku kirjeldus

Jaanuar AD 2018
Valga Jaani kirikus

Kuujuhtsõna:
Seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev!
Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust,
ei sa ise ega su poeg ja tütar, ei su sulane ega teenija,
ei su härg ega eesel või mõni muu su loomadest,
ka mitte võõras, kes on su väravais. 5Ms 5,14

Pühapäeval, 7. jaanuaril
kell 10 - jumalateenistus

Pühapäeval, 14. jaanuaril
kell 10 - jumalateenistus

Pühapäeval, 21. jaanuaril
kell 10 - armulauaga jumalateenistus

Pühapäeval, 28. jaanuaril
kell 10 - jumalateenistus
KIRIKUKOHV käärkambris

Advendi- ja jõuluaeg AD 2017
Valga Jaani kirikus

Kuujuhtsõna:
Meie Jumalasüdamliku halastuse läbi, tuleb meile päiksetõus kõrgustest.
See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus,
see suunab meie jalgu rahuteele                   Lk 1, 78-79

Pühapäev, 3. detsember
kell 10 - Advendiaja 1. sõnajumalateenistus
kell 12 - Peetri pühapäevakool käärkambris

Pühapäev, 10. detsember
kell 10 - Advendiaja 2. sõnajumalateenistus
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris
kell 12 - Peetri pühapäevakool käärkambris

Pühapäev, 17. detsember
kell 10 - Advendiaja 3. armulauaga jumalateenistus
kell 12 - Peetri pühapäevakool käärkambris

Reedel, 22. detsembril
kell 10 - Valga Põhikooli ja Valga Gümnaasiumi jõulujumalateenistus-kontsert

Laupäeval, 23. detsembril
kell 19 - kontsert „Taevatrepp" - Tšellokvartett C-JAM ja Tartu laulpoiss Mikk Kaasik, piletiga

Pühapäeval, 24. detsembril
kell - 16 jõuluõhtu liturgiline jumalateenistus, laulab segakoor Rõõm

Esmaspäeval, 25. detsembril
kell 10 - esimese jõulupüha jumalateenistus, laulab Valga Kammerkoor

Pühapäeval, 31. detsembril
kell 17 - Valga Jaani kirikus vana-aasta õhtu jumalateenistus

November AD 2017

KUUJUHTSÕNA:
Jumal ütleb: Minu eluase on nende juures:
mina olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Hs 37, 27

Pühapäev, 5. november
kell 10 - sõnajumalateenistus

Pühapäev, 12 november
kell 10 - Isadepäeva sõnajumalateenistus

Pühapäev, 19. november
kell 10 - Valvamispühapäeva armulauaga jumalateenistus

Pühapäev, 26. november
kell 10 - Igavikupühapäeva sõnajumalateenistus
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris

kell 12 - Peetri pühapäevakooli esimene tund käärkambris

Oktoober AD 2017

Kuujuhtsõna:
Nõnda tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast,
kes meelt parandab. Lk 15, 10

Pühapäev, 1. oktoober
kell 10.00 - sõnajumalateenistus
kell 11.30 - rahvusvahelise Muusikapäeva tasuta kontsert KUULA!
Esinevad Valga ja Valka muusikakoolide õpilased ja õpetajad

Laupäev, 7. oktoober
Liivimaa Mihklilaada ajal on kirik avatud kell 10 - 14
Kostiks teed ja kohvi ning värskeid muhvineid

Pühapäev, 8 oktoober
kell 10 - Lõikustänupüha sõnajumalateenistus

Pühapäev, 15. oktoober
kell 10 - armulauaga jumalateenistus

Pühapäev, 22. oktoober
kell 10 - sõnajumalateenistus

Pühapäev, 29. oktoober
kell 10 - sõnajumalateenistus
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris

September AD 2017

Kuujuhtsõna:
Ja vaata, on viimaseid, kes saavad esimesteks,
ja on esimesi, kes jäävad viimasteks! Lk 13, 30

Pühapäev, 3. september
kell 10 - sõnajumalateenistus

Pühapäev, 10 september
kell 10 - sõnajumalateenistus

Pühapäev, 17. september
kell 10 - armulauaga jumalateenistus
Teenib praost Mart Jaanson
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris

Pühapäev, 24. september
kell 10 - sõnajumalateenistus

August AD 2017

Kuujuhtsõna:
Ma olen aga Jumalalt abi saanud tänase päevani,
siis ma seisan, tunnistades nii pisikestele kui suurtele Ap 26, 22

Pühapäev, 6. august
kell 10 - sõnajumalateenistus
Tallinna Rahvusvahelise Orelifestivali raames
kell 17 - Marco Lo Muscio (Itaalia) orelikontsert
Kavas: Bach, Hackett, Wakeman, Rinck, Lo Muscio,
Abeg, Cooman, Aston, Colburn

Pühapäev, 13 august
kell 10 - sõnajumalateenistus

Kolmapäev, 16. august „Saksa romantiline orelimuusika"
kell 19 - Rahvusvaheline Suveakadeemia Valgas ja Tartus
Esineb: Marianne Gustafsson-Burgmann (Soome)
Kavas: Rheinberger, Merkel, Mendelssohn, Ritter

Reede, 18. august Rahvusvaheline Suveakadeemia
kell 19 - Kari Vuola (Soome) orelikontsert
Kavas: Saksa romantiline orelimuusika

Pühapäev, 20. august
kell 10 - armulauaga jumalateenistus

Pühapäev, 27. august
kell 10 - sõnajumalateenistus
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV

Juuni AD 2017

Kuujuhtsõna:
Jumala sõna tuleb enam kuulata kui inimese sõna.
Ap 5, 29

Pühapäev, 4. juuni
kell 10 - Nelipüha sõnajumalateenistus
KIRIKUKOHV käärkambris

Reede, 9. juuni
Kell 19 - 24 KIRIKUTE ÖÖ
Kell 20.00 - Orelipooltund. Esineb Jüri Goltsov

Laupäev, 10. juuni
Kell 13
- Valga linna 433. ja Valga Muusikakooli 95. sünnipäeva kontsert.
Aukodaniku tiitli üleandmine

Pühapäev, 11. juuni
kell 10 - Kolmainupüha sõnajumalateenistus
kell 12 - Peetri pühapäevakool

Pühapäev, 18. juuni
kell 10 - armulauaga jumalateenistus

Pühapäev, 25. juuni
kell 10 - sõnajumalateenistus

Mai AD 2017

KUUJUHTSÕNA:
Teie kõne olgu alati armu sees, soolaga maitsestatud
Kl 4,6

Pühapäev, 7. mai
kell 10.00 - sõnajumalateenistus
kell 12.00 - Peetri pühapäevakool

Pühapäev, 14. mai
kell 10.00 - Emadepäeva sõnajumalateenistus

Pühapäev, 21. mai
kell 10.00 - armulauaga jumalateenistus

Pühapäev, 28. mai
kell 10.00 - sõnajumalateenistus
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV
kell 12.00 - Peetri pühapäevakool

Aprill AD 2017

APRILLIKUU JUHTSÕNA:
Mis te otsite elavat surnute juurest?
Teda ei ole siin, Ta on üles äratatud Lk 24,4-6

Pühapäeval, 2. aprillil käärkambris
kell 10 - sõnajumalateenistus
kell 12 - Peetri pühapäevakool
kell 14 - talvine leerikooli kursus

Pühapäeval, 9. aprillil
kell 10 - Palmipuudepüha sõnajumalateenistus
kell 13 - talvine leerikooli kursus

Neljapäeval, 13. aprillil
kell 10 - Suure Neljapäeva sõnajumalateenistus

Reedel, 14, aprillil
kell 10 - Suure Reede sõnajumalateenistus

Pühapäeval, 16.aprillil
kell 10 - Ülestõusmispüha jumalateenistus. LEERIPÜHA

Pühapäeval, 23. aprillil
kell 10 - sõnajumalateenistus

Pühapäeval, 30. aprillil
kell 10 - sõnajumalateenistus
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV
kell 12 - Peetri pühapäevakool

MÄRTSIKUU JUHTSÕNA:
Hallpea ees tõuse üles ja vanale anna au!
Karda oma Jumalat! Mina olen Issand! 3Ms 19,32

Märtsikuus toimuvad koguduse tegevused käärkambris


Pühapäev, 5. märts käärkambris
kell 10 - sõnajumalateenistus
kell 12 - Peetri pühapäevakool
kell 14 - talvine leerikooli kursus


Pühapäev, 12. märts käärkambris
kell 10 - sõnajumalateenistus
kell 14 - talvine leerikooli kursus


Pühapäev, 19. märts käärkambris
kell 10 - armulauaga jumalateenistus
kell 12 - Peetri pühapäevakool
kell 14 - talvine leerikooli kursus


Pühapäev, 26. märts käärkambris
kell 10 - sõnajumalateenistus
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV
kell 14 - talvine leerikooli kursus

Leerikooli info: Margus Suvi tel: 5661 6497
margussuvi@gmail.com

Veebruar AD 2017 Valga Jaani kirikus
Kuujuhtsõna:
Kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt:
„Rahu olgu sellele kojale!" Lk 10,5

Koguduse veebruarikuu tegevused toimuvad käärkambris

Pühapäeval, 5. veebruaril
kell 10 - sõnajumalateenistus

Pühapäeval, 12. veebruaril
kell 10 - sõnajumalateenistus
kell 14 - talvine leerikooli kursus

Pühapäeval, 19. veebruaril
kell 10 - armulauaga jumalateenistus
kell 12 - Peetri pühapäevakool
kell 14 - talvine leerikooli kursus

Pühapäeval, 26. veebruaril
kell 10 - sõnajumalateenistus
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV
kell 14 - talvine leerikooli kursus

Leerikoolis osalemisest palun teatada:
Margus Suvi tel: 5661 6497 / margussuvi@gmail.com

Jaanuar AD 2017 Valga Jaani kirikus

Jaanuarikuu jumalateenistused toimuvad külma ilma korral kiriku käärkambris

Pühapäeval, 1. jaanuaril
kell 10 - Uusaasta sõnajumalateenistus

Reedel, 6. jaanuaril
kell 10 - Kolmekuningapäeva jumalateenistus

Pühapäeval, 8. jaanuaril
kell 10 - sõnajumalateenistus

Pühapäeval, 15. jaanuaril
kell 10 - sõnajumalateenistus
kell 12 - Peetri pühapäevakool

Pühapäeval, 22. jaanuaril
kell 10 - armulauaga jumalateenistus
teenistusele järgneb KOGUDUSE TÄISKOGU KOOSOLEK
KOGUDUSE NÕUKOGU VALMISED

Pühapäeval, 29. jaanuaril
kell 10 - sõnajumalateenistus
Teenistusele järgneb KIRIKUKOHV
kell 12 - Peetri pühapäevakool

Advendi- ja jõuluaeg AD 2016
Valga Jaani kirikus

Pühapäev, 4. detsember
kell 10 - Advendiaja 2. pühapäeva sõnajumalateenistus
kell 12.00 - Peetri pühapäevakool käärkambris

Pühapäev, 11. detsember
kell 10 - Advendiaja 3. pühapäeva sõnajumalateenistus

Pühapäev, 18. detsember
kell 10 - Advendiaja 4. pühapäeva armulauaga jumalateenistus
kell 12.00 - Peetri pühapäevakool käärkambris

Neljapäev, 22. detsember
kell 10 - Valga Põhikooli ja Gümnaasiumi jõulujumalateenistus

Laupäev, 24. detsember
kell 16 - Püha Jõuluõhtu jumalateenistus
laulab Valga segakoor RÕÕM

Pühapäev, 25. detsember
kell 10 - 1. jõulupüha sõnajumalateenistus
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris

Teisipäev, 27. detsember
kell 19 - Jõulukontsert "JÕULUTÄHED" Maarja-Liis Ilus ja Karl-Erik Taukar

Laupäev, 31. detsember
kell 17 - Vana-aasta õhtu sõnajumalateenistus

November AD 2016

KUUJUHTSÕNA:
Nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast ja te teete hästi,
kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.
2 Pt 1,19

Pühapäeval, 6. novembril
kell 10 sõnajumalateenistus

Pühapäeval, 13. novembril
kell 10 sõnajumalateenistus
kell 12 Peetri pühapäevakooli esimene tund käärkambris

Pühapäeval, 20. novembril
kell 10
Igavikupühapäeva armulauaga jumalateenistus
kell 12 Peetri pühapäevakool käärkambris

Pühapäeval, 27. novembril
kell 12 Advendiaja 1. pühapäeva PEREJUMALATEENISTUS
laulab segakoor RÕÕM ja esinevad Valga lapsed,
teenistusele järgneb kirikukohv käärkambris

Oktoober AD 2016

KUUJUHTSÕNA:
Seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus. 2Kr 3,17

Laupäev, 1. oktoober
kell 11 on Mihklilaada ajal kirikus avatud Juubelinäitused:
„Jaani kirik 200", "Hans Einer 160 ja Valga Eesti Peetri Kirikukool 135"
kell 14 rahvusvahelise Muusikapäeva kontsert KUULA! Esinevad Valga ja Valka muusikakoolide õpilased ja õpetajad

Pühapäev, 2. oktoober
kell 10 kontsertjumalateenistus
laulab kammerkoor Tartust
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris

Pühapäev, 9. oktoober
kell 10 Lõikustänupüha sõnajumalateenistus

Pühapäev, 16. oktoober
kell 10 armulauaga jumalateenistus

Pühapäev, 23. oktoober
kell 10 Misjonipüha sõnajumalateenistus

Pühapäev, 30. oktoober
kell 10 Usupuhastuspüha sõnajumalateenistus
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris

KUUJUHTSÕNA:
Issand ütleb: Ma olen sind armastanud igavese armastusega,
seepärast jääb mu osadus sinuga. Jr 31,3


Pühapäev, 4. september
kell 10 - 200. juubeli armulauaga tänujumalateenistus

Pühapäev, 11. september
kell 10 - sõnajumalateenistus

Pühapäev, 18. september
kell 10 - armulauaga jumalateenistus

Pühapäev, 25. september
kell 10 - sõnajumalateenistus
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris

Kirikus on avatud näitused:
• Linnakiriku valmimise 200. aastapäevale pühendatud rändnäitus "Valga Jaani kirik 200".
• Valga Muuseumi rändnäitus
"Hans Einer 160 ja Valga Eesti Peetri Kirikukool 135."
• Karin Varblane-Palmiste fotonäitus
„Puude poole: fotod Koivamaa põlispuudest"

August AD 2016
Jaani kirikus

Kuujuhtsõna:
Olgu teil soola enestes ja pidage rahu omavahel! Mk 9,50

Pühapäeval, 7. augustil
kell 10 sõnajumalateenistus

Esmaspäeval, 8. augustil
kell 18 orelikontsert "Piiripealsed"
EELK Usuteaduse Instituudi Kirikumuusika osakonna suvesessi kontsert, kus
esinevad kirikumuusika osakonna õppejõud ja õpilased

Laupäeval, 13. augustil
kell 19 kitarrikontsert "Kitarrihelinad"
Esineb noor ja andekas interpreet Priit Peterson klassikalisel kitarril
Kavas: J.S.Bach, F.Sor, H.Villa-Lobos, A.Carlevaro

Pühapäeval, 14. augustil
kell 10 sõnajumalateenistus

Pühapäeval, 21. augustil
kell 10 armulauaga jumalateenistus

Pühapäeval, 28. augustil
kell 10 sõnajumalateenistus
pärast teenistust KORISTUSTALGUD ja KIRIKUKOHV

 

Juuli AD 2016

Pühapäev, 3. juulil
kell 11.30 - Toogipalu kalmistu surnuaiapüha jumalateenistus
Sellel päeval jumalateenistust kirikus ei toimu

Teisipäev, 5. juulil
kell 19 - Karijärve Keelpilliorkestri viiulikontsert
Kõlavad klassikalised ja rahvalikud viiulilood

Laupäev, 9. juulil
kell 13 - Valga Jaani kirikus kodukohvikute päeva lõunapausi kontsert
Arete Teemets (sopran), Neeme Ots (trompet), Tiia Tenno (orel)
Pilet 4/5 €

Pühapäev, 10. juulil
kell 10 - sõnajumalateenistus

Reede, 15. juulil
kell 18 - ORELIKONTSERT
Verena Steffen, (flööt Šveits), Olivier Eisenmann, (orel, Šveits)
Pilet 4/5 €

Laupäev, 16. juulil
kell 17 - ORELIKONTSERT
Olivier Eisenmann, (orel, Šveits) Pilet 4/5 €

Pühapäev, 17. juulil
kell 10
- armulauaga jumalateenistus
kell 21
- C JAM ja Kristjan Kannukene „PÕLEMINE"
Pühendusega Gunnar Grapsi 65. sünniaastapäevale Pilet 15 €

Pühapäev, 24. juulil
kell 10 - sõnajumalateenistus
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris

Pühapäev, 31. juuli
kell 10 - sõnajumalateenistus
kell 17 - ORELIKONTSERT
James David Christie (orel, USA)
Tallinna XXX Rahvusvaheline Orelifestival

 

Juuni AD 2016

KUUJUHTSÕNA:
Mu tugevus ja mu kiituslaul on Issand, Tema oli mulle päästeks.
2Ms 15,2

Pühapäeval, 5. juunil
kell 10 Palvepühapäeva sõnajumalateenistus
kell 12 Peetri pühapäevakooli lõpupidu

KIRIKUTE ÖÖ 10.06.2016
Kirik on avatud kell 19 - 24
kell 19 Pidupäeva kontsert
kell 21 Viljandi Pauluse segakoori ja VESNA kontsert
Esineb Jüri Goltsov (orel) ja Josè Antonio Ramirez (trompet)

Pühapäeval, 12. juunil
kell 10 sõnajumalateenistus

Pühapäeval, 19. juunil
kell 10 armulauaga jumalateenistus

Pühapäeval, 26. juunil
kell 10 sõnajumalateenistus
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris

kell 18 ROMANTILISE ORELIMUUSIKA KONTSERT
Esineb: JULIA TAMMINEN (Soome)
Kavas: Liszt, Mendelssohn, Brahms, Rheinberger
Pääse: 4/5 €

 

Mai AD 2016

Valga Jaani kirikus

KUUJUHTSÕNA:
Kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt,
ning et teie ei ole iseenese päralt? 1Kr 6,19

Pühapäev, 1. mai
kell 10 - Palvepühapäeva sõnajumalateenistus

Pühapäev, 8. mai
kell 10 - Emadepäeva sõnajumalateenistus

kell 12 - Peetri pühapäevakool

Pühapäev, 15. mai
kell 10 - Nelipüha sõnajumalateenistus

Pühapäev, 22. mai
kell 10 - Kolmainupüha armulauaga jumalateenistus

kell 12 - Peetri pühapäevakool

Pühapäev, 29. mai
kell 10 - sõnajumalateenistus

teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris

Aprill AD 2016

Kuujuhtsõna:
Teie aga olete „valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omandrahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust",
kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. 1Pt 2,9

Pühapäev, 3. aprill
kell 10 - sõnajumalateenistus

kell 12 - Peetri pühapäevakool

Pühapäev, 10. aprill
kell 10 - sõnajumalateenistus

Pühapäev, 17. aprill
kell 10 - armulauaga jumalateenistus

kell 12 - Peetri pühapäevakool

Pühapäev, 24. aprill
kell 10 - sõnajumalateenistus

Laulab Tartu Peetri kiriku segakoor
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris

Märts AD 2016

Valga Jaani kirikus

KUUJUHTSÕNA:
Jeesus Kristus ütleb:
Nõnda nagu Isa on armastanud mind,
olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse! Jh 15,9

Pühapäev, 6. märts
Kell 10 armulauaga jumalateenistus käärkambris
Kell 12 Peetri pühapäevakool
Kell 14 talvine leerikooli kursus

Pühapäev, 13. märts
Kell 10 sõnajumalateenistus käärkambris
Kell 14 talvine leerikooli kursus

Pühapäev, 20. märts
Kell 10 Palmipuudepüha armulauaga jumalateenistus
Kell 12 Peetri pühapäevakool
Kell 14 talvine leerikooli kursus

Reede, 25. märts
Kell 10 Suure Reede liturgiline jumalateenistus

Pühapäev, 27. märts
Kell 10 I Ülestõusmispüha jumalateenistus. LEERIPÜHA
Laulab Valga segakoor RÕÕM
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV

 

Veebruar AD 2016

Valga Jaani kirikus

KUUJUHTSÕNA:
Kui te olete palvetamas,
siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu,
et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused. Mk 11,25

Veebruarikuus toimuvad koguduse tegevused käärkambris

Pühapäev, 7. veebruar
kell 10 - sõnajumalateenistus
kell 12 - Peetri pühapäevakool
kell 14 - talvine leerikooli kursus

Pühapäev, 14. veebruar
kell 10 - sõnajumalateenistus
kell 14 - talvine leerikooli kursus

Pühapäev, 21. veebruar
kell 10 - armulauaga jumalateenistus
kell 12 - Peetri pühapäevakool
kell 14 - talvine leerikooli kursus

Pühapäev, 28. veebruar
kell 10 - sõnajumalateenistus
teenistusele järgneb KIRIKUKOHV
kell 14 - talvine leerikooli kursus

 

Jaanuar AD 2016

Valga Jaani kirikus

KUUJUHTSÕNA:
Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu,
vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. 2 Tm 1,7

Jaanuarikuu jumalateenistused toimuvad kiriku käärkambris

Pühapäev, 3. jaanuar
kell 10.00 - sõnajumalateenistus
kell 10.30 - Vabadussõjas võidelnute mälestamine ja kirikukellade
helistamine

Kolmapäev, 6. jaanuar
kell 18.00 - Kolmekuningapäeva armulauaga jumalateenistus

Pühapäev, 10. jaanuar
kell 10.00 - sõnajumalateenistus
kell 12.00 - Peetri pühapäevakool

Pühapäev, 17. jaanuar
kell 10.00 - armulauaga jumalateenistus
kell 14.00 - talvine leerikooli kursus

Pühapäev, 24. jaanuar
kell 10.00 - sõnajumalateenistus
kell 12.00 - Peetri pühapäevakool
kell 14.00 - talvine leerikooli kursus

Pühapäev, 31. jaanuar
kell 10.00 - sõnajumalateenistus
Teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris
kell 14.00 - talvine leerikooli kursus

Leerikoolis osalemissoovist palun teatada:
Margus Suvi tel: 5661 6497 / margussuvi@gmail.com

Advendi- ja jõuluaeg AD 2015

Valga Jaani kirikus

Teisipäev, 1. detsember

Kell 13 - Jaanikese Kooli advenditeenistus-kontsert
Kell 16.45 - Walko lasteaia advendiaja alguse tähistamine kirikus

Pühapäev, 6. detsember

Kell 10 - Advendiaja 2. pühapäeva sõnajumalateenistus
Kell 12 - Peetri pühapäevakool käärkambris

Pühapäev, 13. detsember

Kell 10 - Advendiaja 3. pühapäeva sõnajumalateenistus

Pühapäev, 20. detsember

Kell 10 - Advendiaja 4. pühapäeva armulauaga jumalateenistus
Teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris
Kell 12 - Peetri pühapäevakool käärkambris

Teisipäev, 22. detsember

Kell 10 - Valga Põhikooli ja Gümnaasiumi jõulujumalateenistus

Neljapäev, 24. detsember

Kell 16 - Püha Jõuluõhtu jumalateenistus
laulab Valga segakoor RÕÕM

Reede, 25. detsember

Kell 10 - 1. jõulupüha sõnajumalateenistus
Kell 15 - Valga Kammerkoori jõulupüha kontsert, orelil Jüri Goltsov

Pühapäev, 27. detsember

Kell 10 - sõnajumalateenistus

Neljapäev, 31. detsember

Kell 17 - Vana-aasta õhtu sõnajumalateenistus

 

November AD 2015

Valga Jaani kirikus

Pühapäev, 1. november

Kell 10 - Usupuhastuspüha sõnajumalateenistus
teenib: praktikant Margus Suvi

Esmaspäev, 2. november

Kell 19 - hingedepäeva kontsert Hingemuusika
Pühendatud Maarjamaa 800 teema-aastale
Esinevad: Maria Listra, sopran; Kristina Kriit, viiul; Piia Paemurru, klaver.
Kavas Händel, Mozart, Faurè
Sissepääs vaba! Kontserdil on võimalik teha annetus kiriku renoveerimiseks

Pühapäev, 8. november

Kell 10 - sõnajumalateenistus
teenib: praktikant Margus Suvi

Kell 12 - Peetri pühapäevakooli avatund käärkambris

Pühapäev, 15. november

Kell 10 - jumalateenistus armulauaga
teenib: koguduse hooldajaõpetaja, praost Vallo Ehasalu

Kell 12 - Peetri pühapäevakool käärkambris

Pühapäev, 22. november

Kell 10 - Igavikupühapäeva jumalateenistus armulauaga
teenib: praktikant Margus Suvi

Pühapäev, 29. november

Kell 10 - Advendiaja 1. pühapäeva sõnajumalateenistus
teenib: praktikant Margus Suvi
Teenistusele järgneb KIRIKUKOHV käärkambris

Kell 12 - Peetri pühapäevakool käärkambris

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?