Sa asud: Esileht    Kodanikule    Haridus, Kultuur    Haridus    Haridusasutused

Prindi

Haridusasutused

Alusharidus

Linnas töötab neli lasteaeda (Buratino, Kaseke, Pääsuke, Walko), kus käib ligi 800 last. Lasteaedades toimub õppe- ja kasvatustöö alushariduse õppekava alusel, õppekava väliselt on lastel võimalik osaleda ka erinevates huvitegevustes.
Lasteaiad on avatud tööpäevadel kell 7.00-18.30.

Valga linna lasteaiad

Üldharidus

Neljas munitsipaalüldhariduskoolis (Valga Põhikool, Valga Gümnaasium, Valga Priimetsa Kool, Valga Kaugõppegümnaasium) käib kokku ligi 1500 õpilast. Koolides töötavad pikapäeva-, õpiabi- ja parandusõpperühmad, rakendatud on logopeedid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid, võimalus on rakendada abiõpetajaid. Avatud on laste kooliks ettevalmistamise klassid.  
Koolide juures on õpilastele loodud võimalused osaleda erinevates spordi -ja vabaajategevustes. Õpilased võtavad osa erinevatest olümpiaadidest, konkurssidest ja spordivõistlustest ning rahvusvahelistest projektidest.

Valga linna üldhariduskoolid

Huvialaharidus

Huviharidust pakuvad meie linnas Valga Muusikakool, Valga Kultuuri -ja Huvialakeskus kui ka üldhariduskoolide juures töötavad huviringid.
Muusikakooli ülesandeks on laste- ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine ning neile muusika-alaseks kutseõppeks vajaliku eelhariduse andmine. Koolis õpib 240 õpilast kogenenud pedagoogide juhendamisel.

Valga Kultuuri-ja Huvialakeskus pakub huviharidust ligi 250 õpilasele erinevatel aladel:
Huvialakoolid/ringid korraldavad igal õppeaastal kontserte, näitusi, etendusi, võistlusi ja konkursse, samuti reklaami- ja perepäevi, kus tutvustatakse õppimisvõimalusi. Õppimine huvialakoolis on heaks eelduseks noore edasisel kutsevalikul. Koolivaheaegadel korraldatakse temaatilisi üritusi, teabepäevi ja laagreid. Eriti populaarsed on suvised linnalaagrid.

Valga linna 115 last õpivad Valka Kunstikoolis.

Huviharidust pakkuvad asutused

Noorsootöö

Õppimine huvikoolis on vabatahtlik ja need õpilased ning noored , kes leiavad, et nad soovivad midagi teistlaadset, saavad oma vaba aega mitmekülgselt sisustada Avatud Noortekeskuses, kus noori on abistamas, juhendamas noorsootöö spetsialistid.

Avatud Noortekeskus

Kutseharidus

Valgamaa kutseõppekeskuses õpib 400 õpilast, kellest 181 on Valga linnast. Hetkel on võimalus omandada keskkooli baasil veokorralduse, rätsepatöö, turismikorralduse ja sotsiaalhoolduse erialasid. Põhikooli järgselt oodatakse õppima müüja, veokorralduse, koka, autoremondi, tisleri, õmbluse ja kaubavedude erialadele. Lihtsustatud õppekavaga on võimalus õppida koka, tisleri, kodumajanduse ja autoremondi erialal.

Valgamaa Kutseõppekeskus

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?