Sa asud: Esileht    Kodanikule    Haridus, Kultuur    Avaliku ürituse korraldamine

Prindi

Avaliku ürituse korraldamine

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded ning koosolekute registreerimine

Avalikuks ürituseks loetakse vabas õhus korraldatavaid kontsert, etendusi, tantsuõhtuid, spordivõistlusi, näitusi, laatu, reklaamiüritusi, rongkäike ja muud sellised üritusi mis toimuvad Valga linna haldusterritooriumil. Vastavalt Valga Linnavolikogu poolt vastu võetud määrusele "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" (vaata määruse tervikteksti). Valga linnas tuleb kõikidel ürituse korraldajatel nende nõuetega arvestada.

Liikluspiiranguid nõudvate ürituste taotlusi ootame linnavalitsusse 14 päeva ja teisi taotlusi vähemalt 7 päeva enne ürituse läbiviimist kõigi nõuetekohaste dokumentide ja kooskõlastustega.

Kuidas toimida:

  • Tutvu Valga Linnavolikogu määrusega "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded"
  • Lae alla avaliku ürituse loa taotlus
  • Täida see vastavalt oma ürituse iseloomule. Vajadusel küsi nõu linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametist, telefonil 766 9914
  • Kooskõlasta taotlus Lõuna prefektuuri Valga politseijaoskonna ja Lõuna Päästekeskuse Valgamaa piirkonnaga
  • Allkirjastatud taotlus too/saada Valga linnavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee tn 8 või saada elektrooniliselt aadressile valgalv@valgalv.ee

    Ürituse loa väljastab või keeldub selle väljaandmisest linnavalitsus hiljemalt seitsme päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

Avalikuks koosolekuks loetakse inimeste koos olemist avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust (demonstratsioon, miiting, muu meeleavaldus jmt).

Avaliku koosoleku korraldamist reguleerib korrakaitseseadus (vaata tervikteksti). Koosoleku korraldamisest peab teavitama kohalikku prefektuuri. Avaliku koosoleku registreerimine

Palume teavitada avaliku koosoleku toimumisest paralleelselt ka Valga linnavalitsust, et välistada selle kattumist mõne teise avaliku üritusega. Liikluse või parkimise ümberkorraldamise vajadusel tuleb võtta ühendus Valga linnavalitsuse linnahooldusametiga, telefonil 766 9930.

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?