Sa asud: Esileht    Kodanikule    Haridus, Kultuur

Prindi

Haridus, Kultuur

Valga linn hindab haridust, kultuuri ning spordiga tegelemist kõrgelt ning on loonud tingimused nende valdkondadega tegelemiseks.

Hariduse, kultuuri ning spordi olulisust linna jaoks näitab selgelt ka Valga linna 2015. aasta eelarve, mis seadis prioriteediks linna eelarvest töötasu saavad pedagoogid.

Oluline on, et linna haridus- ning kultuuriasutused teevad omavahel koostööd ning korraldavad ühiseid üritusi ja ettevõtmisi naabritega Valkast ning kaugemaltki.

Pikemaajalised koostöösidemed on kaksiklinna Valka, Itaalia, Saksa, Soome ja Rootsi sõpruskoolidega.  

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?