Sa asud: Esileht    Kodanikule    Hanked, enampakkumised    Enampakkumised

Prindi

Enampakkumised

Valga Linnavalitsus müüb 29. detsembril 2017 kell 11 linnavalitsuse saalis (Puiestee tn 8) avalikul suulisel enampakkumisel:

 • Kinnistu Kolde tn 9, Valga linn (sihtotstarve elamumaa pindala 462 m2)

  • alghind 1000 eurot
  • tagatisraha 100 eurot
  • osavõtutasu 10 eurot

Avaldused oksjonist osavõtuks ja muud nõutavad dokumendid esitada Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8) hiljemalt 28. detsembriks 2017 kell 16.00.

Oksjonist lubatakse osa võtma ainult neid isikuid, kelle osavõtutasu ja tagatisraha laekub Valga Linnavalitsuse arvelduskontole EE491010202000577004 SEB Panka hiljemalt 28.12.2017.

Lisainfo: Mario Pinka, tel 766 9950, 5309 3826
e-post: mario.pinka@valgalv.ee

--------------------------------------------

Mitteaktiivsed, juba toimunud enampakkumised:

Enampakkumise korras pakutakse rendile rohumaad põllumajanduslikuks kasutamiseks

Valga Linnavalitsus annab 23. mail 2017 kell 11.00 avaliku suulise enampakkumise korras rendile Baldini talu maaüksuselt 4,75 ha looduslikku rohumaad põllumajanduslikuks kasutamiseks 5 aastaks järgmistel tingimustel:

 • maatüki rendi alghinnaks 25 eurot/ha aastas, tagatisraha 25 eurot ja osavõtutasu 10 eurot;
 • rendile võetava maatükki kasutatakse põllumajanduslikul eesmärgil;
 • maatükk on moodustatud plaanimaterjali alusel ning piirid on looduses tähistamata ja pindala ligilähedane.

Avaldus enampakkumisest osavõtuks esitada Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8) hiljemalt 22. maiks 2017.
Enampakkumisest lubatakse osa võtma ainult neid isikuid, kelle osavõtutasu ja tagatisraha laekub Valga Linnavalitsuse arvelduskontole EE491010202000577004 SEB Panka hiljemalt 22.05.2017.
Enampakkumine toimub Valga Linnavalitsuses Puiestee tn 8, II korruse saalis kab. 201.

INFO tööpäevadel telefonil 766 9950

-------------------------------------------

Avalik suuline enampakkumine toimub 18. aprillil Valga Linnavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga)

Valga Linnavalitsus müüb 18. aprillil 2017 kell 11 Valga Linnavalitsuse saalis (Puiestee tn 8) avalikul suulisel enampakkumisel:

 • sõiduauto VAZ 2106 (1983)
  • alghind 100 eurot
  • tagatisraha 10 eurot
  • osavõtutasu 3 eurot

Avaldused oksjonist osavõtuks ja muud nõutavad dokumendid esitada Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8) hiljemalt 17. aprilliks 2017 kell 16.00.
Oksjonist lubatakse osa võtma ainult neid isikuid, kelle osavõtutasu ja tagatisraha laekub Valga Linnavalitsuse arvelduskontole EE491010202000577004 SEB Panka hiljemalt 17.04.2017.

Info tööpäevadel telefonil 766 9956

Valga Linnavalitsus annab 18. aprillil 2017 kell 11.30 avaliku suulise enampakkumise korras rendile Baldini talu maaüksuselt 3,58 ha ja Suure - Stoke talu maaüksuselt 3,58 ha looduslikku rohumaad põllumajanduslikuks kasutamiseks 5 aastaks järgmistel tingimustel:

 • maatükkide rendi alghinnaks 25 eurot/ha aastas, tagatisraha 25 eurot ja osavõtutasu 10 eurot;
 • rendile võetavat maatükki kasutatakse põllumajanduslikul eesmärgil;
 • maatükk on moodustatud plaanimaterjali alusel ning piirid on looduses tähistamata ja pindala ligilähedane;

Avaldused enampakkumisest osavõtuks ja muud nõutavad dokumendid esitada Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8) hiljemalt 17. aprilliks 2017 kell 16.00.

Enampakkumisest lubatakse osa võtma ainult neid isikuid, kelle osavõtutasu ja tagatisraha laekub Valga Linnavalitsuse arvelduskontole EE491010202000577004 SEB Panka hiljemalt 17.04.2017.

Enampakkumine toimub Valga Linnavalitsuses Puiestee tn 8, I korruse saalis kab 201.

Info tööpäevadel telefonil 766 9950

--------------------------------------------

Valga Linnavalitsus müüb 18. aprillil 2017 kell 11 Valga Linnavalitsuse saalis (Puiestee tn 8) avalikul suulisel enampakkumisel:

 • sõiduauto VAZ 2106 (1983) alghinnaga 100 eurot, tagatisraha 10 eurot, osavõtutasu 3 eurot.

Avaldused oksjonist osavõtuks ja muud nõutavad dokumendid esitada Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8) hiljemalt 17. aprilliks 2017 kell 16.00.

Oksjonist lubatakse osa võtma ainult neid isikuid, kelle osavõtutasu ja tagatisraha laekub Valga Linnavalitsuse arvelduskontole EE491010202000577004 SEB Panka hiljemalt 17.04.2017.

Info tööpäevadel telefonil 766 9956

-------------------------------------------

Avalik kirjalik enampakkumine

Valga Linnavalitsus kuulutab välja Valga Spordihalli kohvikuruumide (J.Kuperjanovi tn 36, Valga linn) üürile andmise avaliku kirjaliku enampakkumise teel.

Enampakkumise tingimused:

1. üürnik tagab kohvikuruumide avamise ja väljaarendamise hiljemalt 1 kuu jooksul arvates lepingu sõlmimisest;
2. üürnik tagab kohviku lahtioleku spordihallis toimuvate ürituste ajal ja külastajate toitlustuse nende toimumise vältel ajavahemikul september-mai;
3. üürnik toitlustab üritusi või korraldab ürituste toitlustamist ettevalmistusajaga 24 tundi;
4. üürnik esitab üüripakkumise, mille sisse on arvestatud kohvikuga seotud kõrvalkulud;
5. kasutusse andmise tähtaeg 3 aastat arvates lepingu sõlmimisest;

Pakkumised esitada Valga linnavalitsuse kantseleisse Puiestee tn 8, Valga linn hiljemalt 03.10.2016 kell 10.55 kinnises ümbrikus, millele on peale märgitud kiri „Valga spordihalli kohvikuruumide üürile andmine, mitte avada enne 03.10.2016 kell 11.00".

Pakkumused avatakse enampakkumise komisjoni poolt 03.10.2016 kell 11.00 Valga linnavalitsuses, Puiestee tn 8, Valga linn, II korrus, kabinet 201.

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud või viseeritud.

Pakkumine peab sisaldama:
- pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
- nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
- sõnadega väljendatud pakkumise summa;
- pakkumise esitaja allkiri;
- esindaja volitusi tõendav dokument.

Enampakkumise komisjon avab pakkumised enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas. Pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras. Pakkumiste avamisel viseerib enampakkumise juhataja pakkumised ja pakkumistele lisatud dokumendid.

Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumised võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine 5 tööpäeva jooksul. Uus pakkumine ei või olla väiksem juba tehtud pakkumisest. Kui pakkujad ei esita kindlaksmääratud ajaks uut pakkumist, tunnistab komisjon enampakkumise nurjunuks.

Varaga on võimalik tutvuda kohapeal tööpäevadel ajavahemikul 9.00-16.00.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised või juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut.

6. Täiendav info: Valga Linnavalitsuse linnamajandusamet.

Kontaktisik Pille Meriroos (Puiestee 8, Valga linn III korrus, kabinet 311, telefonid 766 9955, 5237792, e-post: pille.meriroos@valgalv.ee.

--------------------------------------------------------------

Pakkumiskutse Valga linna Toogipalu kalmistu laiendamiseks

Valga Linnavalitsus ootab pakkumisi Toogipalu kalmistu metsakalmistu teede osaliseks rajamiseks ja urnimatuse ala haljastamiseks hiljemalt 22. augusti kella 10-neks. Tööde teostamise aeg 25.08-31.10.2016

Pakkumiskutse

Valga Linnavalitsus ootab pakkumisi järgmiste tööde tegemiseks:

 • Valga linna Toogipalu kalmistu metsakalmistu teede osaline rajamine
 • Valga linna Toogipalu kalmistu metsakalmistu urnimatuse ala haljastamine

Lisa: metsakalmistu plaan (tööde teostamise piirkond märgitud punase joonega)

Tööde teostamise aeg 25. august - 31. oktoober 2016.

Pakkumised esitada hiljemalt 22. august 2016 kl 10.00 Valga Linnavalitsusele Puiestee tn 8, 68203 Valga või saata e-postiga: valgalv@valgalv.ee

Pakkumises näidata pakkuja nimi, kontaktandmed ja kinnitus, et töödele antakse 2 aastane garantii.

Nõuded pakkujale:

 • pakkumine peab olema lahti kirjutatud (töömahud ja ühikhinnad);
 • nõutav on vähemalt sama mahu ja iseloomuga töö varasema teostamise kogemus. Esitada objekti nimetus, iseloom, töödemaht ja tellija kontaktandmed.

Ettemaksu ei teostata, tasumine toimub tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest 7 tööpäeva jooksul.

Valga Linnavalitsus jätab endale õiguse tellida töid osalises mahus ja lükata igal ajal tagasi kõik pakkumused, samuti läbi rääkida tehtavate tööde mahtude üle.

Pakkujal on soovitav tutvuda ehitusobjektiga, teha vajalikke mõõtmisi.

Täiendav info hanke läbiviimise kohta:

 • Valga Linnavalitsuse linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos, telefon 766 9955

----------------------------------------------------------------

Vähempakkumine: Tänavapuude pügamine Valga linnas

Pakkumiskutse: tänavapuude pügamine Valga linnas.

Valga Linnavalitsus soovib hinnapakkumusi järgmiste puuhooldustööde tegemiseks:

 • 621 tänavapuu (pärnad, tammed, hobukastanid, arukased) pügamine Valga linna territooriumil vastavalt lisa nr 1 nimekirjale asukoha järgi
 • Vajadusel hoolduslõikus - lõigata puu võrast välja kuivanud, murdunud, haiged oksad ja oksatüükad
 • 177 tänavapuu (saared, vahtrad - pügatud septembris 2015) võrade korrigeerimine Valga linna territooriumil vastavalt lisa nr 1 nimekirjale asukoha järgi.

Puuhooldustööde teostamise aeg:

 • kevadel kuni 10. aprillini;
 • suvel alates 15. juulist;
 • vahtraid ja arukaski võib lõigata suvel.

Pakkumuse tingimused

 • Nõutav on puuhooldustööde teostamise varasem kogemus. Pakkumises esitada objekti nimetus, töö iseloom, tööde maht ja tellija kontaktid.
 • Pakkujal on õigus objektidega tutvuda. Objektidega tutvumiseks võtta ühendust Valga linnavalitsuse linnahooldusameti haljastuse vanemspetsialistiga: Anne Vaigre, telefon 5647 9265, e-post anne.vaigre@valgalv.ee
 • Pakkumuses näidatakse ära ühe puu pügamise hind, ühe puu võra korrigeerimise hind ja kõik kokku. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
 • Töö tegemiseks vajalikud vahendid ja tehnika on töövõtja poolt.
 • Töövõtja puhastab töökoha prahist samal päeval. Oksapraht ladustada Valga linnametsas Tellija poolt näidatud kohta.
 • Töövõtja taotleb liinikaitse tööloa.
 • Töövõtja võtab vajadusel enne tööde algust linnahooldusametist Tänavasulgemise loa ja hangib kõik vajalikud kooskõlastused.
 • Tellijale ja kolmandatele isikutele töö käigus tekitatud kahjud hüvitab töövõtja.
 • Töövõtja esitab omapoolse tööde täitmise tähtaja.
 • Tellijal on õigus vajaduse korral tööde mahtu vähendada.

Pakkumused esitada hiljemalt 07.03.2016 kell 10.00 aadressile: Puiestee tn 8, Valga 68203, või saata e-postiga: valgalv@valgalv.ee

Täiendav info:

 • Arno Uprus, linnahooldusameti juhataja, telefon 5341 6395, e-post arno.uprus@valgalv.ee ja Anne Vaigre, linnahooldusamet, haljastuse vanemspetsialist, telefon 5647 9265, e-post anne.vaigre@valgalv.ee

---------------------------------------------------------------

Valga Linnavalitsus müüb enampakkumise teel kasvava metsa raieõiguse

Avaliku kirjaliku enampakkumise objekt: kasvava metsa raieõiguse müük Valga linnametsas asuval kinnistul Linnamets 1, eraldistel 34, 35, 39, 84, 82, 83, 46, 30, 31, 33, 40, 41, 43, 44 ja 26 alghinnaga 58 000 eurot, millele lisandub käibemaks, hinnangulise raiutava mahuga 3076 tm.

Enampakkumise tingimused:

 • pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus Valga Linnavalitsusele hiljemalt 22. veebruar 2016 kell 11.00 märgusõnaga „Raie müük" aadressile Puiestee tn 8, 68203, Valga. Pakkumisi, mis saabuvad hiljem määratud kellaajast vastu ei võeta
 • enampakkumise osavõtutasu 10 eurot ning tagatisraha 2500 eurot tuleb kanda Valga linnavalitsuse arvele 10202000577004 SEB Pank AS
 • oksjonist lubatakse osa võtma ainult need isikud, kelle osavõtutasu ja tagatisraha laekub Valga Linnavalitsusele kontole
 • enampakkumise tulemused kinnitab Valga Linnavalitsus 20 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping tähtajaga üksteist kuud

Pakkumises peavad sisalduma:

 • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
 • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 • dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
 • arvuliselt ja sõnadega väljendatud pakkumise summa;
 • pakkumise esitaja allkiri;
 • esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumise objektidega tutvumine ning lisainfo:

 • Valga Linnavalitsuse linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre, urmas.moldre@valgalv.ee , +372 53 48 7880, +372 766 9960

----------------------------------------------------------------

Linnavalitsus müüb 25. augustil 2015 kell 11 Valga Linnavalitsuse saalis (Puiestee tn 8) avalikul suulisel enampakkumisel:

 • Kinnistu Siguri tn 7 Valga linn alghinnaga 5000 eurot,
  tagatisraha 500 eurot, osavõtutasu 10 eurot
 • Kinnistu Tehase tn 5 Valga linn alghinnaga 20 000 eurot,
  tagatisraha 2000 eurot, osavõtutasu 10 eurot
 • Kinnistu J. Kuperjanovi tn 101a Valga linn alghinnaga 15 000 eurot,
  tagatisraha 1500 eurot, osavõtutasu 10 eurot

Avaldused oksjonist osavõtuks ja muud nõutavad dokumendid esitada Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8) hiljemalt 24. augustiks 2015 kell 16.00.
Oksjonist lubatakse osa võtma ainult neid isikuid, kelle osavõtutasu ja tagatisraha laekub Valga Linnavalitsuse arvelduskontole EE491010202000577004 SEB Panka hiljemalt 24.08.2015.

INFO tööpäevadel Valga Linnavalitsuse linnamajandusameti spetsialisti telefonil 766 9956

-----------------------------------------------------------------

Kasvava metsa raieõiguse enampakkumine

Avaliku kirjaliku enampakkumise objekt: kasvava metsa raieõiguse müük Valga linnametsas asuval kinnistul Suur-Stoke, eraldistel 6, 9, 13, 22, 25, alghinnaga 48 000 eurot, millele lisandub käibemaks, hinnangulise raiutava mahuga 2260 tm.

Enampakkumise tingimused:

 • pakkumised tuleb esitada kinnises ümbrikus Valga Linnavalitsusele hiljemalt 10. aprill 2015 kell 11.00 märgusõnaga „Raie müük" aadressile Puiestee tn 8, 68203, Valga. Pakkumisi, mis saabuvad hiljem määratud kellaajast vastu ei võeta
 • enampakkumise osavõtutasu 10 eurot ning tagatisraha 2500 eurot tuleb kanda Valga linnavalitsuse arvele 10202000577004 SEB Pank AS
 • oksjonist lubatakse osa võtma ainult need isikud, kelle osavõtutasu ja tagatisraha laekub Valga Linnavalitsusele kontole
 • enampakkumise tulemused kinnitab Valga Linnavalitsus 20 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping tähtajaga kümme kuud

Pakkumises peavad sisalduma:

 • pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
 • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 • dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
 • arvuliselt ja sõnadega väljendatud pakkumise summa;
 • pakkumise esitaja allkiri;
 • esindaja volitusi tõendav dokument.

Pakkumise objektidega tutvumine ning lisainfo: Valga Linnavalitsuse linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre, urmas.moldre@valgalv.ee , +372 53 48 7880, +372 766 9960

-----------------------------------------------------

Valga Linnavalitsus müüb 24. märtsil 2015 kell 11 Valga Linnavalitsuse saalis (Puiestee tn 8) avalikul suulisel enampakkumisel vara:

 • Kinnistu Valgas Siguri tn 7
  alghind 7000 eurot
  tagatisraha 700 eurot
  osavõtutasu 10 eurot
 • Kinnistu Valgas Tehase tn 5
  alghind 20 000 eurot
  tagatisraha 200 eurot
  osavõtutasu 10 eurot
 • Kinnistu Valgas J. Kuperjanovi tn 101a
  alghind 20 000 eurot
  tagatisraha 2000 eurot
  osavõtutasu 20 eurot
 • Kinnistu Valgas Pärna pst 21
  alghind 20 000 eurot
  tagatisraha 2000 eurot
  osavõtutasu 10 eurot
 • Sõiduauto Citroen Berlingo 2001 a
  alghind 500 eurot
  tagatisraha 50 eurot
  osavõtutasu 10 eurot

Avaldused oksjonist osavõtuks ja muud nõutavad dokumendid esitada Valga Linnavalitsusele (Puiestee tn 8, Valga) hiljemalt 23. märtsiks 2015 kell 16.00.
Oksjonist lubatakse osa võtma ainult neid isikuid, kelle osavõtutasu ja tagatisraha laekub Valga Linnavalitsuse arvelduskontole EE491010202000577004 SEB Panka hiljemalt 23.03.2015.

INFO tööpäevadel telefonil 766 9956

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?