Sa asud: Esileht    Kodanikule    Hanked, enampakkumised

Prindi

Hanked, enampakkumised

Tulenevalt Valga Linnavolikogu 15.12.2006 määrusest nr 14 „Valga linnavara eeskiri" võib linn linnavara võõrandada või anda kasutusse suulise või kirjaliku enampakkumise korras. Enampakkumise kuulutus avaldatakse Valga linna kodulehel vähemalt 15 päeva enne pakkumise läbiviimist.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus vastavat lepingut sõlmida. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu riiklike ja kohalike maksude võlglased, isikud, kel on linna ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi. Samuti enampakkumise läbiviimisega seotud isikud, nende abikaasad ja otseliinis sugulased.

Enampakkumise tulemused kinnitatakse hiljemalt 20 tööpäeva jooksul peale enampakkumise toimumist. Linnavara võõrandamise või kasutusse andmise leping sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga.

Enampakkumise läbiviimisel on linnal õigus osalejatelt küsida osalemistasu ja tagatisraha. Osalejale, kelle pakkumine parimaks ei osutu, tagastatakse tagatisraha."

Hankekord Valga linnas 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?