Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Ehitus ja planeerimine    Üldplaneering

Prindi

Üldplaneering

Valga linna üldplaneering Valga Linnavolikogu 25.05.2007.a. määrusega nr 6 kehtestati Valga linna üldplaneering. Koos planeeringuga koostati ka üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne, mis on keskkonnaministri poolt saanud heakskiidu 2.mail.
Valga linna üldplaneering kehtib 1. juunist 2007.

Valga linna üldplaneeringu ja selle elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamise korraldaja on Valga Linnavalitsus, koostaja on Tinter Projekt OÜ (projektijuht Peep Moorast, e-post: p.moorast@tinterprojekt.ee, keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert Arvo Järvet, e-post: ajarvet@ut.ee) ning algataja ja kehtestaja on Valga Linnavolikogu.

Üldplaneeringu lisadokumendid

Valga linna üldplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne

Valga-Valka ühine üldplaneering

Üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud

Jaama pst 5
Tartu-Transpordi-Rükkeli tänavate vaheline ala
Võru tn 12 kinnistuga piirnev maa-ala 
Raja tn 12 kinnistu ja selle lähiümbrus

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemused: 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?