Sa asud: Esileht    Kodanikule    Ehitus ja planeerimine    Taotlusvormid, blanketid

Prindi

Taotlusvormid, blanketid


Vajaminevad taotlusvormid ja blanketid (ehitusloa taotlusvorm, kasutusloa taotlusvorm, kirjaliku nõusoleku taotlusvorm jms.) leitavad ehitisregistrist: http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0104

 

Lisaks:

 

 • Energiatõhususe miinimumnõuded1

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 258

 • Energiamärgise vorm ja väljastamise kord1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2008. a määrus nr 107

 • Ehitise teatise vorminõuded ja esitamise kord

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määrus nr 72

 • Kirjaliku nõusoleku taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. detsembri 2002. a määrus nr 68

 • Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2002. a määrus nr 29

 • Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määrus nr 70

 • Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. detsembri 2002. a määrus nr 66

 • Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

Vastu võetud majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a määrusega nr 10 (RTL 2002, 133, 1950), jõustunud 1.01.2003

 • Ehitamise alustamise teatise vorminõuded

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a määrus nr 12

 • Eri liiki ehitiste ehitamise tehnilistele dokumentidele esitatavad nõuded

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määrus nr 71

 • Ehitise kasutusloa vorminõuded

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. detsembri 2002. a määrus nr 67

 • Ehitise ülevaatuse kord

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a määrus nr 11

 • Ehitise kasutusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. detsembri 2002. a määrus nr 64

 • Ehitise ekspertiisi tegemise kord

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2002. a määrus nr 28

 • Ehitamise oluliseks või muuks rekonstrueerimiseks liigitamise kord

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. jaanuari 2008. a määrus nr 2

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?