Sa asud: Esileht    Kodanikule    Ehitus ja planeerimine    Ekspertiisid

Prindi

Ekspertiisid

EhS § 130 lg 2 p 5 alusel teostab kohalik omavalitsus oma territooriumil riiklikku järelevalvet, kontrollides ehitise või ehitamise nõuetele vastavust. Valga linnas E. Enno tn 2, Vahtra tn 7 ja Kesk tn 20 kinnistutel asuvate ohtlike hoonetega seoses järelevalve eesmärgipäraseks toimimiseks vajalike otsuste tegemiseks tellis Valga Linnavalitsus ekspertiisid hoonete tehnilise seisukorra kohta ja hoonete turuväärtuse välja selgitamiseks.
Koostatud ekspertiiside alusel väljastas Valga Linnavalitsus 12. detsembril 2016 korraldused ehitisregistris Vahtra tn 7, E. Enno tn 2 ja Vahtra tn 7 hoonete kohta käivate andmete vastavusse viimiseks hoone tegeliku olukorraga, tehes ehitisregistrisse märke, et hooned on kasutusest maas, ning samade hoonete lammutamise korraldamiseks.

Valga Linnavalitsuse linnamajandusameti poolt väljastatud korraldused:

Korralduse väljastamise aluseks olevad ekspertiisid:

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?