Sa asud: Esileht    Linnakodanikule    Ehitus ja planeerimine    Detailplaneeringute info

Prindi

Detailplaneeringute info

Valga linna kvartali nr 116 (Lühikese ja Tõrva tänava ristmik) detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Valga Linnavalitsuse 1. juuni 2005. a korraldusega nr 261 algatati Valga linnas kvartali nr 116 (Lühikese ja Tõrva tänava ristmik) detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu algatati eesmärgiga saada ehitusõigus transpordifirma kontor-töökoja ehitamiseks ning mootorsõidukite parkimisplatsi rajamiseks.

Valga Linnavalitsuse 20. aprill 2016 korraldusega nr 152 otsustati lõpetada Valga linnas kvartali nr 116 (Lühikese ja Tõrva tänava ristmik) detailplaneeringu koostamine järgmistel põhjustel:
- algatatud detailplaneering on vastuolus Valga linna üldplaneeringuga. Üldplaneeringus on maakasutuse juhtotstarbeks määratud väikeelamumaa. Kavandatav äriline tegevus ei ole mõeldud piirkonna väikeelamute teenindamiseks.
- Valga Linnavolikogu on algatanud 3. oktoobri 2014. a otsusega nr 44 uue Valga linna üldplaneeringu koostamise. Uue üldplaneeringuga soovitakse seada tingimused, mis suunavad Valga linna tööstus- ja ettevõtlusaladel kasutusest väljalangenud või alakasutatud krunte rohkem kasutusele võtma. Seega ei ole otstarbekas võtta ärilisel eesmärgil kasutusele väikeelamute vahelist olemasolevat hoonestamata ja rohelist ala.
- detailplaneering algatati 2005. aastal. Planeeringu algatamisest on möödas 10 aastat. Selle aja jooksul ei ole Valga Linnavalitsusele esitatud detailplaneeringut menetlustoimingute tegemiseks.


Käesoleva detailplaneeringu koostamise lõpetamise korraldusega on võimalik tutvuda Valga linna kodulehel www.valga.ee ning Valga Linnavalitsuses (Puiestee tn 8, Valga).

 

Gallup

Milliste tegevustega tahaksite vaba aega sisustada?