Sa asud: Esileht    Ettevõtjale    Ettevõtluse üldinfo    Valga linna ettevõtlusuuring 2016

Prindi

Valga linna ettevõtlusuuring 2016

PRESSITEADE
6.10.2016

Ettevõtlusuuring: ettevõtjate jaoks on Valga linna maine ja kuvand oluline

 

Eile tutvustati augustis Valga linna ettevõtjate seas läbi viidud küsitluse tulemusi Valga linna suurematele ettevõtjatele. Küsitlusega kaardistati ettevõtjate ootused ja soovid üldplaneeringu ja arengukava jaoks, aga ka erinevate projektide sisendi tarbeks.

Küsitluse tulemusel selgus, et Valga linnas tegutsevad ettevõtjad peavad oluliseks oma tegevuse seisukohalt linna mainet ja kuvandit. Nende arvates on peamised linna maine ja atraktiivsuse kujundajad linnaruumi atraktiivsus ja linnas tegutsevad ettevõtted, aga ka linnas toimuvad üritused ja meediakajastus.

Küsitluse raames uuriti lisaks veel ettevõtjate seisukohti erinevates valdkondades - tööjõud, asukoht, laienemisplaanid ja koostöö.

Ettevõtjad tõdesid, et tööjõu kättesaadavusega esineb probleeme, mis on peamiselt seotud just noorte vähesusega tööturul ning tööotsijate kvalifikatsiooni mittevastavusega ettevõtte vajadustele. Oma asukohta peavad enamus ettevõtjad heaks ning majandustegevust soodustavaks, kuid teisalt leitakse, et just ruumikitsikus saab sageli arengu- ja laienemistakistuseks, mis on seotud mitmete teguritega sh seotus asukohaga või finantsvahendite puudumisega, aga ka kesine taristu seisukorraga.

Linna maine ja kuvandi osas peetakse selle arendamisel ja hoidmisel oluliseks nii laiemalt linna mainekujundust läbi ürituse, kuid leitakse, et oluline on pöörata tähelepanu atraktiivse ja meeldiva linnakeskkonna ja -ruumi arendamisel kuni detailideni välja.

„Mul on hea meel tõdeda, et üldiselt on ettevõtjad Valga linna ettevõtluskeskkonnaga rahul ning soovivad üha tihedamat koostööd linnavalitsusega," kommenteeris linnapea Kalev Härk ja lisas, et „uuringu tulemusi saame kasutada Euroopa Liidu vahendite täpsemaks suunamiseks, sest ühelt poolt saime teada millised on ettevõtjate ootused, kuid teisalt saime ka kinnitust, et linnavalitusel ja ettevõtjatel on ühine nägemus Valga arendamisel."

Augustis läbi viidud uuringu tulemused on leitavad SIIT.

----

PRESSITEADE
18.08

Valga linna ettevõtjate seas viiakse esmakordselt läbi uuring

Valga linna ettevõtjate seas viiakse esmakordselt läbi uuring selleks, et selgitada välja ettevõtjate vajadused ja ootused linna arengule. Varasemalt on Valga linna ettevõtjaid küsitletud maakondliku uuringu raames, kuid käesolev uuring keskendub vaid Valga linna ettevõtjatele selleks, et kaasata sisend linna üldplaneeringusse.

„Esmakordselt viiakse läbi vaid kõiki Valga linna ettevõtjaid kaasav uuring,“ selgitas aselinnapea linnapea ülesannetes Enno Kase. „Soovime välja selgitada millised on ettevõtjate vajadused selleks, et areneda ja kasvada nii, et saaksime linna paremini sellest lähtuvalt planeerida ja arendada,“ lisas Enno Kase.

„Saadud informatsiooni kasutame täpsemalt linna üldplaneeringu koostamisel,“ kommenteeris ettevõtluse- ja arenguspetsialist Sten Otsmaa ja lisas, et „küsitlusele vastamise kutse on saadetud kõigile Äriregistri andmetel Valga linnas registreeritud ettevõtjatele, kuid vastama on oodatud kõik Valga linnas tegutsevad ettevõtted.“ Küsitluse tulemustest antakse teada septembri kuu jooksul ning link küsitlusele on leitav Valga linnavalitsuse kodulehelt ja siit: https://goo.gl/IEMBvH

Ankeet on avatud kuni 31.08.2016

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?