Sa asud: Esileht    Ettevõtjale    Ettevõtluse üldinfo    Kasulik informatsioon

Prindi

Kasulik informatsioon

Ettevõtjaks saamine

Oled otsustanud luua oma ettevõtte või vahetada palgatöö ettevõtluse vastu? Kaalu aga riski siiski! 
Tutvu ettevõtlusega seotud materjalide ning saa tuge ja inspiratsiooni teiste kogemustest:
10 põhjust ettevõtlusega alustamiseks: Mis Sind motiveerib ettevõtjaks saama? ja Alustavate ettevõtjate edulood.

SA Valgamaa Arenguagentuur annab nõu nii ettevõtte asutamise, äriplaani koostamise kui finantseerimisvõimaluste kohtawww.arenguagentuur.ee.

Äriidee ja äriplaan
Äriplaani koostamine aitab läbi mõelda ettevõtte käivitamisega ja eesmärkide täitmisega seotud tegevused ning tulud-kulud. Üldiselt eeldatakse, et igal ettevõtjal on vähemalt 5 aasta strateegiline plaan. Tavaliselt on äriplaani vaja võõrkapitali kaasamisel – kas toetuste või pangalaenu näol. Kui oled piisavalt julge, proovi osaleda alustavatele ettevõtetele mõeldud ettevõtluskonkurssidel – saad oma ideele tuge, võimalusi, uusi ideid.

Kust leida äriidee?

Põhjustest, miks äriplaan on vajalik.

Äriidee sõnastamine

Äriplaani koostamine

Ettevõtlusvormi valimine

Ettevõtlusvormi valik sõltub tegevusalast ja sellega seotud riskidest ning vastutusest. Kõige levinumad ettevõtlusvormid Eestis on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), osaühing (OÜ) ning aktsiaselts (AS).
Ettevõtlusvormide võrdlus ja selgitused https://www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja/ettevotte_loomine/ettevotlusvormi_valik

Ärinimi

Ärinime valik on üks olulisemaid samme ettevõtte loomisel. Eristuv ja meeldejääv ärinimi aitab kaasa ettevõtte tuntusele ning edule.

Ärinime valik ja kontroll

Lisaks nimele on ettevõttel õigus registreerida oma nimele ka kaubamärke, mis aitavad eristuda konkurentidest.

Kaubamärgi valik ja kontroll

Kaubamärgi registreerimine ja kaitsmine

Registreerimistoimingud ja kulud

Kui olete leidnud sobiva ettevõtlusvormi, valinud ärinime ning tegevusala, saate alustada ettevõtte registreerimist. Selleks on kaks võimalust: elektrooniline registreerimine e-äriregistri ettevõtjaportaalis ID-kaardiga või notari abil.

Ettevõtlusvormi valik

Ettevõtte asutamise toimingud

Põhitegevusala valimine

Tegevusload ja litsentsid

Kui tegutsed erinõuetega tegevusaladel, tuleb sul ettevõte registreerida majandustegevuse registris (MTR). Enne seda pead erinõudega tegevusalal tegutsemiseks taotlema tegevusluba või registreeringut.
Kontrolli, millistel tegevusaladel on vaja luba või registreeringut: Ettevõtlus erinõuetega tegevusalal

Finantseerimisvõimalused ja toetused

Esmaseks rahastamise allikaks on isiklikud vahendid, sõprade ja pereliikmete abi või nende puudumisel riiklikud toetused, laenud ja liisingud, investeeringud sh riskikapital.

Alustava ettevõtte rahastamine

Tegutseva ettevõtte rahastamine

Ekspordi ja piiriülese tegevuse rahastamine

Töötukassa Valgamaa osakond pakub toetuseid nii ettevõtte alustamiseks kui lahendusi ja toetuseid tööandjatele, www.tootukassa.ee.

Raamatupidamine, aruandlus ja maksud

Raamatupidamist on kohustatud tegema kõik äriühingud sh FIE-d tehes seda ise, kasutades raamatupidamisprogrammi, palgates raamatupidaja või ostes raamatupidamisteenust. Asja lihtsustamiseks on riik loonud Äriregistri ettevõtjaportaalihttps://ettevotjaportaal.rik.ee/ lihtsa veebipõhise raamatupidamistarkvara e-arveldaja, mis aitab alustaval ja väikeettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada.

Ettevõtte raamatupidamine

Ettevõttele kohustuslikud aruanded

Aruandlus erinevatele ettevõtlusvormidele

Raamatupidamise info ja uudised www.rmp.ee

Ülevaade Eesti maksusüsteemist

Maksud

Töökeskkond ja töötajate arvele võtmine

Tööandja peab oma töötaja registreerima töötajate registris e-maksuametis/e-tollis hiljemalt inimese tööle asumise hetkest ehk vahetult enne töö alustamist. Töötamise peavad registreerima kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud. Registreeritakse kõik töötajad, kelle töötamisel tekib maksukohustus Eestis.
Töötamise registrist saavad töötajate andmed:
• haigekassa
• töötukassa
• sotsiaalkindlustusamet
• politsei- ja piirivalveamet
• maksu- ja tolliamet
• töötaja ise.
Töötamise peatumise või lõpetamise registreerimiseks töötajate registris on tööandjal aega 10 päeva.

Personali otsimine

Töökeskkond

Töötajate arvelevõtmine

Töötajate ravikindlustus ja maksud

Töökeskkonna ja tööõigusalast infot leiad:

http://www.rahvaraamat.ee/c/tasuta-e-raamatud/4/1/et

 

Ettevõtte arendamine

Uute ettevõtete rajamise kõrval on oluline analüüsida juba olemasolevate
ettevõtete tegevust ja hinnata saavutatud tulemusi. Võib-olla tunned end olevat olukorras, kus vanaviisi enam ei saa või kaalud uusi võimalusi. Analüüside käigus on võimalik selgitada, kuidas ettevõtet edasi arendada, tõsta konkurentsivõimet ning parandada tegevuse efektiivsust. Vajadusel saad kaasata EAS valdkonnaeksperte või osaleda vastavates arenguprogrammides ja koolitustel. Pea meeles, et ettevõtte areng algab ettevõtja arengust.

Omanda uusi teadmisi

EASi Tööstusjuhi strateegiakool annab tervikpildi tööstusettevõtte kaasaegsest strateegilisest juhtimisest

EASi Väikeettevõtja arenguprogramm on mikro- ja väikeettevõtjatele suunatud koolitus, mis annab tervikpildi väikeettevõtte kaasaegsest juhtimisest.

EASi Ärimudelite praktikum - analüüsi ja arenda ettevõtte ärimudelit koos konsultantidega.

EASi Tootearenduse meistriklass - tule loo 3 kuuga uus müüv toode.

EASi Ärimentorprogramm - kogenud ettevõtja, tule ja omanda mentorioskused läbi alustavate ettevõtete aitamise.

EAS toetused ettevõtte arendamiseks

Arendusosakud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE), kellel on olemas uudne toote, teenuse või tehnoloogia arenduse idee, kuid kes vajavad eeluuringute läbiviimiseks ja idee toimimise igakülgseks kindlaks tegemiseks valdkonna tippspetsialistide abi.

Tööstusettevõtja nõustamise toetus efektiivsuse ja tootlikkuse tõstmiseks.

Suurinvestori toetus tööstusettevõtjale.

Innovatsiooniosakud - ettevõtjate ja innovatsioonipartnerite vahelise koostöö tihendamiseks.

Kasvuettevõtja arenguplaani toetus strateegilise arenguplaani elluviimiseks.

Klastrite arendamise toetus ettevõtete tulu suurendamiseks partnerluse kaudu.

Tehnoloogia arenduskeskused - heade toodete ja teenuste loomiseks ettevõtjate ja teadlaste koostöös.

Teenindusettevõtja toetus ekspordile suunatud tugiteenuste edendamiseks

 

Eestist jääb väheks? Ekspordi!

Kui tegutsed või oled otsustanud minna välisturule, küsi nõu ja abi EAS ekspertidelt:

 • Ekspordipartneri otsing - EASi poolt pakutav konsultatsiooniteenus, mis aitab Eesti eksportööridel leida välisturgudel kiiresti ja vähese vaevaga õige ekspordipartneri.
 • Kontaktiotsingu teenus - aitab Eesti eksportööril leida andmebaasidest võimalike klientide, edasimüüjate või muude äripartnerite kontakte.
 • Ekspordibuldooser - aitab Eesti ettevõtetel murda Euroopa ja Aasia turgudele.
 • EASi ekspordinõunikud - hüva nõu ekspordi arendamiseks Soomes, Rootsis, Suurbritannias, Taanis, Norras, Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ja Hiinas resideeruvalt EASi ekspordinõunikult.
 • Kontaktreisid - EASi poolt pakutav teenus, eesmärgiks on korraldada Eesti ettevõtetele ärikohtumised sihtriigi ettevõtetega, saavutada otsekontakt ning mõlemapoolne huvi koostööks.
 • Eksport Hiina - EASi poolt pakutavad nõustamis- ja tugiteenused toetamaks ettevõtete eksporti Hiina.
 • Vastuost - kaitsealaste riigihangete lepinguline tingimus, mille kohaselt müüja kohustub ostja riigist ostma kaupu, teenuseid, tegema investeeringuid või pakkuma turundusabi.
 • The Missions for Growth - Euroopa Komisjoni poolt korraldatavad ärimissioonid kaugetele turgudele.
 • EU-Japan Centre - Euroopa Komisjoni ja Jaapani valitsuse koostöös korraldatavad ärimissioonid ja treeningprogrammid Jaapanisse.
 • EU Business Avenues - programm aitab ELi ettevõtetel siseneda Singapuri, Malaisia ja Vietnami turgudele.
 • Arenda oma teadmisi

 • Koolituskalender 2014-2015 - ekspordivaldkonna koolitused ja sihtturuseminarid eksportööridele praktiliste teadmiste omandamiseks.
 • Ärijuhtide koolitusprogramm (Executive Training Programme) - Euroopa ettevõtete ärijuhtidele suunatud 45 nädalane koolitusprogramm. Varustab selles osalejad Jaapani või Korea turul läbilöömiseks vajalike teadmiste ja oskustega. Programmi rahastab ja haldab Euroopa Komisjon.
 • Ekspordivaldkonna töötajatele suunatud rahvusvaheline ekspordikvalifikatsiooni programm.
 • Ekspordi käsiraamat „Jah ekspordile!" nüüd ka e-raamatuna.
 • Ekspordijuhi ja ekspordimüügijuhi kutsestandardid.
 • Leia koostööpakkumisi

 • Trade with Estonia – tee ennast välismaistele ostjatele ja partneritele nähtavaks. Tasuta võimalus Eesti ettevõtetele oma toodete ja teenuste pakkumiseks välisfirmadele.
 • Hankepakkumised Euroopas – valik Euroopa Liidus avaldatud avaliku sektori hankepakkumiste teadetest.
 • Riigihangete taustainfo 36 riigis
 • Info sihtturgude ja eksportimise kohta

 • Ekspordikompass - eksportööridele mõeldud infoleht EASi poolt pakutavatest teenustest, mis ilmub kord kvartalis.
 • Sektoriülevaated - faktilehed eksportöörile sektorite ja riikide lõikes.
 • Riikide ülevaated - üldine info, ettevõtluskeskkond, ärikeskkond ja -tavad, majandussuhted, kasulik info riikide kohta.
 • Kultuurierinevused - lühikesed ülevaated erinevate ärikultuuride kohta
 • Andmebaasid - info sihtturu suuruse, perspektiivsete turgude ja tollitariifide kohta, välisfirmade kontaktid, trendid ja palju muud.
 • Incoterms tarneklauslite tundmine aitab sõlmida korralikke väliskaubanduslepinguid.
 • Eesti majandusnäitajad - sobilik info välispartneritele.
 • Eesti ekspordi ja impordi statistika
 • Euroopa väikeettevõtete portaal - info ärivõimalustest väljaspool Euroopa Liitu. ELi poolsed toetavad programmid, võrgustikud ja teabeallikad.
 • SME Internationalisation Portal - info Euroopa väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele rahvusvahelistumiseks.
 • Aasia värav - on informatiivne lingi- ja andmekogu, mis hõlmab valimis olevaid riike ning annab hea ülevaate regioonis toimuvast.
 • Osale välismessidel või külasta ja uuri turge ning konkurente

 • Riiklikud ühisstendid rahvusvahelistel messidel
 • Kuidas saada messist maksimaalselt kasu?


  Töötajate arvele võtmine

  Tööandja peab oma töötaja registreerima töötajate registris e-maksuametis/e-tollis hiljemalt inimese tööle asumise hetkest ehk vahetult enne töö alustamist. Töötamise peavad registreerima kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud. Registreeritakse kõik töötajad, kelle töötamisel tekib maksukohustus Eestis.
  Töötamise registrist saavad töötajate andmed:
  • haigekassa
  • töötukassa
  • sotsiaalkindlustusamet
  • politsei- ja piirivalveamet
  • maksu- ja tolliamet
  • töötaja ise.
  Töötamise peatumise või lõpetamise registreerimiseks töötajate registris on tööandjal aega 10 päeva.

  Personali otsimine

  Töökeskkond

  Töötajate arvelevõtmine

  Töötajate ravikindlustus ja maksud

  Töökeskkonna ja tööõigusalassed infomaterjalid:

  http://www.rahvaraamat.ee/c/tasuta-e-raamatud/4/1/et

 • Gallup

  Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?