Sa asud: Esileht    Ettevõtjale    Load ja registreeringud    Avaliku ürituse korraldamine ja tänavakaubandus

Prindi

Avaliku ürituse korraldamine ja tänavakaubandus

Avaliku ürituse korraldamine

Avalikuks ürituseks loetakse vabas õhus korraldatavaid kontserte, etendusi, tantsuõhtuid, spordivõistlusi, näituseid, laatasid, reklaamüritusi, rongkäike ja muidu selliseid üritusi, mis toimuvad Valga linna haldusterritooriumil.

Vastavalt Valga Linnavolikogu poolt vastu võetud määrusele "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded" tuleb kõigil ürituste korraldajatel nende nõuetega arvestada. Määruse leiab siit: www.riigiteataja.ee/akt/407102014045.

Liikluspiiranguid nõudvate ürituste taotlusi ootame linnavalitsusse hiljemalt 14 päeva ja teisi taotlusi hiljemalt 7 päeva enne ürituse läbiviimist kõigi nõuetekohaste dokumentide ja kooskõlastustega. Toimi nii:

  • Tutvu Valga Linnavolikogu määrusega "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded"
  • Lae alla avaliku ürituse loa taotlus ja täida see vastavalt ürituse iseloomule. Vajadusel küsi nõu linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametist, tel. 766 9914.
  • Kooskõlasta taotlus Lõuna Prefektuuri Valga politseijaoskonna (Valga, Puiestee 4) ja Lõuna Päästekeskuse Valgamaa piirkonnaga (Valga, Karja tn.16).
  • Allkirjastatud taotlus too/saada Valga linnavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8 või elektrooniliselt valgalv@valgalv.ee.

Ürituse loa väljastab või keeldub selle väljaandmisest linnavalitsus hiljemalt 7 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest.

Tänava- või turukaubandus avalikul üritusel

Tänavakaubanduse korral saab müüa kaupa või teenust valla- või linnavalitsuse lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja.

Turukaubanduse korral saab müüa kaupa või teenust valla- või linnavalitsuse lubatud piiritletud paigas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu kindlal kauplemisajal müügipileti alusel tegutsev kaupleja.

Avalikul üritusel võib kaupa või teenust müüa kaupleja kaubanduse korraldaja väljastatud müügipileti alusel (kui tasuline müügikoht).

Toidukaupade ja toiduvalmistamiseks laatadel, tuleb lisaks korraldajale registreerimisel esitada kirjalik teavitus Veterinaar- ja Toiduametile vormil http://www.vet.agri.ee/static/body/files/2622.Teisaldatava%20ajutise%20toitlustus-%20ja%20jaem%FC%FCgiettevotte%20majandustegevusteade_veebruar%202015.doc (salvesta täitmiseks arvutisse) ning järgida üldisi hügieeni ja kaubandusnõudeid. Tunnustatud köögiga ettevõtte tegevusloa olemasolu ei ole enam vajalik. Näiteks: põhitegevusala raames muidu autotranspordifirmana tegutseval ettevõttel on linnafestivali ajal idee tulla pannkooke küpsetama või limonaadi müüma, registreerib end laada korraldaja juures, saadab teavituse Veterinaar- ja Toiduametile ning laadapäeval on rõõmsalt oma müügikohas, puhas ja korralik ning müüb pannkooke.

Kaubandustegevusele, kaubale ja kauplejale esitatavad nõuded leiad Kaubandustegevuse seadusest www.riigiteataja.ee/akt/715219 .

 

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?