Sa asud: Esileht    Ettevõtjale    Ettevõtlusalased projektid    Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamine

Prindi

Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamine

Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi poolt rahastatav meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus" Valgamaa tegevuskavas (kinnitatud oktoobris 2015) üheks tegevuseks on Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamine.

Projekti raames arendatakse välja ja kaasajastatakse Valga linna Priimetsa ja Väike-Laatsi tööstsualade taristu ja ligipääsuteed. Projekti rahastab Euroopa Liit kuni 85% ulatuses ja omafinantseeringu tagab Valga linn.

Projekt esitamise tähtaeg ei ole veel teada (2017. aasta jooksul). Praeguseks on korraldatud mitmeid arutelusid (sh piirkonnas asuvate ettevõtjatega) ning sõlmitud projekteerimistööde hanke tulemusel selle võitjaga leping.

Lisainfo: Valga linnavalitsuse ettevõtluse- ja arenguspetsialist Triin Roo (+372 7669953 või triin.roo@valgalv.ee).

--------------------------------------

PRESSITEADE 29.12.2016: Valga linnavalitsus kuulutas välja hanke Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamise projekteerimistööde peaprojekteerija leidmiseks

Valga linnavalitsus kuulutas 23. detsembril välja hanke Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamise projekteerimistööde peaprojekteerija leidmiseks. Hange kuulutati välja seoses kavandatava projektiga, mille raames kaasajastatakse ja rekonstrueeritakse Priimetsa ja Väike-Laatsi piirkondades asuvate tööstus- ja ettevõtlusalade avalik tugitaristu.

"Hanke välja kuulutamine on üks esimesi samme valmistamaks ette projekti, mille eesmärgiks laiemalt on luua senisest paremad tingimused majandustegevuseks linna tööstus- ja ettevõtlusaladel nii olemasolevatele ettevõtetele kui ka uutele investoritele," selgitas linnapea Kalev Härk projekti vajalikkust ning lisas, et "ühtlasi väheneb projekti tulemusel ka kesklinna ja elamupiirkondade liikluskoormus ning projekti aitab kaasa seniste töökohtade säilimisele ning uute töökohtade tekkimisele piirkonnas." Linnapea sõnutsi on projekti ettevalmistamisega juba alustatud ning kohtutud on ettevõtjatega, kes asuvad planeeritava projekti mõjupiirkonnas. „Projekti ettevalmistamisel ja elluviimisel soovime kaasata kõiki mõjupiirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid ja teisi huvitatud osapooli selleks, et projekti tulemusel sünniks võimalikult hea keskkond linna ettevõtjatele ja elanikele," lisas linnapea Kalev Härk.

Projekt „Valga linna tööstus- ja ettevõtlusalade avaliku tugitaristu kaasajastamine" on osa Valgamaa piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meetme tegevuskavast. Projekti esitamise tähtaeg 2017. aastal ei ole veel teada. Projekti tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu (85%) ja Valga linna (15%) vahenditest). Eeldatav toetuse suurus on 1 miljon eurot, millele lisandub omaosalus.

Projekteerimistööde hanketeade on leitav e-Riigihangete keskkonnast (viitenumber 181526) ja pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2017 kell 11.00.

Valga linnavalitsuse veebilehel on projekti ettevalmistamisega kursis hoidmiseks loodud ka eraldi alamleht, mis on leitav siit

Lisainfo: Valga linnavalitsuse arenguameti ettevõtlus- ja arenguspetsialist Triin Roo, tel 766 9953; 5349 8683

(viimati uuendatud 6.03.2017)

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?