Sa asud: Esileht    Ettevõtjale    Ettevõtlusalased projektid    Piiriülese tööjõuturu integratsiooni ja tööhõive edendamine

Prindi

Piiriülese tööjõuturu integratsiooni ja tööhõive edendamine

Euroopa Liidu progammi ESTLAT raames rahastatava projekti "Promotion of Cross-Border Labour Market Integration and Employment" eesmärgiks on edendada piiriülest koostööd tööandjate seas ja töövõtjate seas. Projekti raames viiakse läbi uuring olukorra kaardistamiseks ja edasiste tegevuste planeerimiseks, lisaks korraldatakse mitmeid erinevaid üritusi nii töövõtjatele(töömessid, infoseminarid) kui ka tööandjatele(kontaktüritused) ning teavitustegevusi.

Projekti partneriteks on Valga Linnavalitsus, Valka Kihelkonnaduuma, Eesti Töötukassa ning Läti Tööturuamet.  Projekti mahuks on 423 tuhat eurot, mida rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest ning nelja partneri omafinaintseeringu ulatuses. Projekti pikkuseks on kaks aastat (1.03.2017-28.02.2019).

Lisainfo: Valga linnavalitsuse ettevõtluse- ja arenguspetsialist Triin Roo (+372 7669953 või triin.roo@valgalv.ee).

(viimati uuendatud: 06.03.2017)

 

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?