Sa asud: Esileht    Ettevõtjale    Ettevõtlusalased projektid    Nutika spetsialiseerumise toetamine läbi rahvusvahelise koostöö

Prindi

Nutika spetsialiseerumise toetamine läbi rahvusvahelise koostöö

Euroopa Liidu programmi Baltic Sea Region (BSR) raames rahastatava projekti "Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation" eesmärgiks on leida võimalusi nutikaks spetsialiseerumiseks valdkondades, millel on suur kasvupotentsiaal. Projekti raames töötavad projektipartneritest teadusasutused välja lahendused, mida seejärel rakendatakse valdkonnas tegutsevate ettevõtete nutika spetsialiseerumise parendamiseks. Projekti eesmärkide saavutamiseks süvendatakse rahvusvahelistumist läbi piiriülese koostöö. Projekti sihtgrupiks on väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted.

Projekti partnereid on kokku üheksa (sh Valga linnavalitsus) seitsmest erinevast riigist, mis on nii teadusasutused, valdkondlikud arendusorganisatsioonid ning regionaalsed institutsioonid. Projekti veab Bialystoki Tehnikaülikool Poolas. Projekti eelarve on ca 1,8 miljonit eurot ning projekt planeeritud kestma septembrist 2017 kuni augustini 2020. Projekt on esitatud programmi sekretäriaadile ostuse langetamiseks jaanauris 2017 ning vastust on oodata mais 2017.

 

Lisainfo: Valga linnavalitsuse ettevõtluse- ja arenguspetsialist Triin Roo (+372 7669953 või triin.roo@valgalv.ee).

(viimati uuendatud: 6.03.2017)

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?